Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Türk Gida Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktari Analiz Metodu Tebligi (Teblig No: 2002/22)nin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (No: 2013/36) (17.07.2013 T. 28710 R.G.)

Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Türk Gida Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktari Analiz Metodu Tebligi (Teblig No: 2002/22)nin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (No: 2013/36) (17.07.2013 T. 28710 R.G.)


Kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sayı 2013/36
Yayım Tarihi 17/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 17/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28710

Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/22)nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/36) (17.07.2013 T. 28710 R.G.)


 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ MADDE VE MALZEMELERDEKİ VİNİL KLORÜR

MONOMER MİKTARI ANALİZ METODU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2002/22)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/36)

MADDE 1 – 22/3/2002 tarihli ve 24703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc