Gümrükler Genel Müdürlügü: B1 ve B2 yetki belgesi kapsamindaki uluslararasi yolcu tasimalarinda, bütün sinir kapilarindan çikislarda doluluk oraninin tarifeli-tarifesiz ayrimi yapilmaksizin en az % 25 olarak 01.10.2013 tarihinden itibaren uygulanmasi hk. TASARRUFLU YAZI (04.07.2013/12680)

Gümrükler Genel Müdürlügü: B1 ve B2 yetki belgesi kapsamindaki uluslararasi yolcu tasimalarinda, bütün sinir kapilarindan çikislarda doluluk oraninin tarifeli-tarifesiz ayrimi yapilmaksizin en az % 25 olarak 01.10.2013 tarihinden itibaren uygulanmasi hk. TASARRUFLU YAZI (04.07.2013/12680)


 
 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 12680
Yayım Tarihi 04/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 04/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (04.07.2013/12680)
B1 ve B2 yetki belgesi kapsamındaki uluslararası yolcu taşımalarında, bütün sınır kapılarından çıkışlarda doluluk oranının tarifeli-tarifesiz ayrımı yapılmaksızın en az % 25 olarak 01.10.2013 tarihinden itibaren uygulanması hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :74428289 -120.01.04 S 03                                               

Konu   :Doluluk Oranı

 

 

04.07.2013 / 12680

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi:    a) 24.05.2013 tarihli ve 10297 sayılı yazımız

b) 28.06.2013 tarihli ve 12314 sayılı yazımız

 

İlgi (b)'de kayıtlı yazımıza ilişkin olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan 01.07.2013 tarihli ve 10169 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Sefa EKİN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

EK:

- Yazı örneği (3 sayfa)

 

 

 

 

DAĞITIM.

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı    :21225703/215.01

Konu   :Doluluk Oranı

 

 

01.07.2013 / 10169

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi      :10.05.2013 tarih ve 07460 sayılı yazımız.

 

İlgi yazımız ekinde gönderilen; B2 yetki belgesi kapsamındaki uluslararası yolcu taşımalarında, Avrupa’ya yönelik sınır kapıları haricindeki sınır kapılarından çıkışlarda doluluk oranı en az % 50, B1 yetki belgesi kapsamında yapılan taşımalarda ise % 25 doluluk oranı olmayan otobüs cinsi taşıtların yurt dışına çıkışlarına müsaade edilmemesi ile ilgili 08.04.2013 tarih ve 5855 sayılı Makam Oluru yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlığımız nezdinde ilgili konu tekrar değerlendirilerek; B1 ve B2 yetki belgesi kapsamındaki uluslararası yolcu taşımalarında, bütün sınır kapılarından çıkışlarda doluluk oranının tarifeli-tarifesiz ayrımı yapılmaksızın en az % 25 olarak uygulanması 25.06.2013 tarih ve 9863 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüş olup, U-Net sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır.

Bilgilerinizi ve uygulamanın 01.10.2013 tarihinden itibaren başlatılması ve konu ile ilgili olarak ilgililere bu yönde talimat verilmesi hususlarında gereğini arz ederim.

 

Ali Rıza ULU

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

Ek:2 sayfa fotokopi

 

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı    :21225703/215.01-

Konu   :Doluluk Oranı

 

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

 

Malumları olduğu üzere uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak isteyenlere verilen B2 yetki belgesi kapsamındaki yolcu taşımaları: İNTERBUS’ a üye olan ülkeler arasında İNTERBUS kapsamında, diğer ülkelerle ise ikili anlaşmalar çerçevesinde boş gidiş dolu dönüş, kapalı kapı ve mekik sefer şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Ülkemiz ile Suriye arasında yapılan Protokol’de yer aldığı üzere; sadece bu ülke taşıtları ve bu ülke üzerinden yapılan taşımalarda geçerli olmak üzere %50 doluluk oranı şartı uygulanmakta, diğer sınır kapılarında uygulanmayan bu durumun bazı taşımacılarca suistirnal edildiği, bir kısım taşımacıların yurda kaçak yoldan mal getirebilmek için, yolcusuz veya az sayıda yolcu ile yurt dışına çıkış yaptıkları anlaşılmaktadır.

Ayrıca; B1 yetki kapsamında yapılan tarifeli yolcu taşımalarında ise, taşımacıların yeterli sayıda yolcu bulunmadığı halde sefer sayılarını artırma gayretinde oldukları, bunun sonucu olarak tarifeli seferini bir yolcuyla dahi olsa yapmak suretiyle maliyetinin altında verimsiz bir taşımacılık düzeninin oluştuğu tespit edilmiştir. Bu durum özellikle sınır kapılarındaki görevlilerce de yazılı ve sözlü olarak dile getirilmektedir.

Bu noktadan hareketle; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin;

10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası; “Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunanların sayısı, yolcu ve eşya taşıma kapasiteleri ile bu husustaki potansiyel, yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların durumu, haksız rekabetin önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi, atıl kapasite oluşumunun ve kaynak israfının önlenmesi, güvenlik veya benzeri nedenlerle Bakanlık, yetki belgelerinin verilmesi ve/veya sayısında, taşıt sayıları ve/veya kapasitelerinde, taşıma hatlarında veya güzergahlarında sınırlamalar, kısıtlamalar ve/veya belirli bir süreyle sınırlı geçici düzenlemeler yapabilir.” hükmüne,

67 inci maddesinin 2 inci fıkrası,; “Bakanlıkça, sınır kapılarındaki fiziksel altyapının kapasitesi veya ticari taşımacılık yoğunluğu dikkate alınarak, uluslararası taşımaları daha düzenli, güvenli ve seri kılmak amacıyla; hususi tescil edilmiş otomobiller dahil tüm taşıtlar için sınır kapılarından yapılan giriş/çıkışlara yönelik günlük, aylık veya yıllık olarak; araç cinsi ve sayısı ile sefer sayısı bakımından sınırlama getirilebilir.” hükmüne,

68 inci maddesinin 1 inci fıkrası da; “İkili, üçüncü ülke ve transit taşımalarda, yurtiçi taşımaları aksatmamak ve/veya Türkiye üzerinden yapılan uluslararası taşımaları daha düzenli, güvenli ve seri kılmak ve/veya çevrenin korunması amaçlarıyla, gerektiğinde diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve tamamlayıcı olmak üzere altyapının fiziksel sınırları ile güzergahların belirlenmesine ilişkin mevzuat çerçevesinde Bakanlıkça kota sistemi uygulanabilir.” hükmüne,

amir bulunmaktadır.

Bazı taşımacıların haksız kazanç sağlamalarının önlenmesi, mevzuata uygun taşıma yapanların haklarının korunması, sınır kapılarında yoğunluğun azaltılması için bu konuda bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla;

- Ülkemizin bütün sınır kapılarından çıkış yapacak B1 ve B2 yetki belgesinde kayıtlı tüm otobüsler için doluluk oranının %25 olarak uygulanması.

- Uygulamanın 1/10/2013 tarihinden itibaren başlatılması.

- 08.04.2013 tarih ve 5855 sayılı Makam Olurunun yürürlükten kaldırılması.

hususlarını tensiplerinize arz ederim.

 

Ahmet GÜNER

Genel Müdür V.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc