Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügü: Tasfiye edilecek araçlar hk. TASARRUFLU YAZI (27.06.2013/1693)

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügü: Tasfiye edilecek araçlar hk. TASARRUFLU YAZI (27.06.2013/1693)


 

 

Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 1693
Yayım Tarihi 27/06/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 27/06/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (27.06.2013/1693)
Tasfiye edilecek araçlar hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı    :90775579-10.07/                                                                                                     

Konu   :Tasfiye edilecek araçlar

 

 

27.06.2013 / 1693

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesiyle 4458 sayılı Gümrük Kanununun 180 inci maddesine dördüncü fıkra olarak "Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların tasfiyesinde, bu şerhler ayrıca bir işleme gerek olmaksızın, tasfiye kararı alındığı tarihten itibaren kalkmış sayılarak varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilir ve tasfiyesi tamamlanarak birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde kalan para emanete alınır. Dava sonucunda taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi halinde, şerhlere konu bedel ilgilisine ödendikten sonra kalan tutar ikinci fıkra hükmü uyarınca sahibine ödenir." hükmü getirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği yazımız ekinde gönderilen 19/6/2013 tarihli 121425 sayılı yazıda, "Tasfiye İşletme Müdürlüklerince tasfiyesi yapılacak olan ve üzerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan araçlar için tasfiye kararı alındığına ilişkin yazının trafik tescil kuruluşlarına ibrazı halinde, bu şerhler kaldırılarak, konu edilen bedelin ilgilisine ödenebilmesi için söz konusu şerhlerin aracın tasfiyesini yapan Tasfiye İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi" yönünde 81 İl Valiliğine talimat verildiği bildirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Barış NALÇACI

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

Ek: Yazı örneği (1 sayfa)

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

T.C

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı    :11088401-2961 -64008-2766                                                      

Konu   :Tasfiye edilecek araçlar

 

19.06.2013 / 121425

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

 

İlgi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15.05.2013 tarih ve 90775579-10-07-1284 sayılı yazısı.

 

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6455) 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu Kanun’un 5inci maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 180’inci maddesine dördüncü fıkra olarak; “Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların tasfiyesinde, bu şerhler ayrıca bir işleme gerek olmaksızın, tasfiye kararı alındığı tarihten itibaren kalkmış sayılarak varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilir ve tasfiyesi tamamlanarak birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde kalan para emanete alınır. Dava sonucunda taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi halinde, şerhlere konu bedel ilgilisine ödendikten sonra kalan tutar ikinci fıkra hükmü uyarınca sahibine ödenir. “ hükmü eklenmiştir.

Konu ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi sayılı yazıda. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı Tasfiye İşletme Müdürlüklerince 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tasfiyesi yapılacak olan araçlar için müdürlüklerince tasfiye kararı alındığına ilişkin yapılacak bildirim üzerine, üzerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların şerhlerinin ilgili trafik tescil kuruluşunca kaldırılması ve şerhlere konu edilen bedelin ilgilisine ödenebilmesi için söz konusu şerhlerin Tasfiye İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi hususunun trafik tescil kuruluşlarına duyurulmasının uygun olacağı bildirilmiştir.

Bu nedenle. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Tasfiye işletme Müdürlüklerince tasfiyesi yapılacak olan ve üzerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan araçlar için tasfiye kararı alındığına ilişkin yazının trafik tescil kuruluşlarına ibrazı halinde, bu şerhler kaldırılarak, konu edilen bedelin ilgilisine ödenebilmesi için söz konusu şerhlerin aracın tasfiyesini yapan Tasfiye İşletme Müdürlüğüne bildirilmesini 81 İl Valiliği’nden,

Konu ne ilgili olarak trafik tescil kuruluşlarınca yapılacak işleme esas PolNet bilgi sistemi üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanmasını F.G.M Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’ndan.

Arz ve rica ederim.

Mustafa ÇANKAL

Emniyet Genci Müdür Yrd.

1.Sınıf Emniyet Müdürü

DAĞITIM:

Gereği:                                             Bilgi:

-81 İl Valiliği’ne                           -Gümrük ‘e Ticaret Bakanlığı’na

-F.G.M Trf.Eğt. ve Arş.Dai.Bşk.na,          -Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc