Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlügü: Gazyagi-Nafta Ulusal Marker Denetimleri hk. TASARRUFLU YAZI (12.07.2013/3934)

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlügü: Gazyagi-Nafta Ulusal Marker Denetimleri hk. TASARRUFLU YAZI (12.07.2013/3934)


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 3934
Yayım Tarihi 12/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 12/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (12.07.2013/3934)
Gazyağı-Nafta Ulusal Marker Denetimleri hk.

 

T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

 

Sayı        : 62634748- 305.01.05         

 

Konu     : Gazyağı-Nafta Ulusal Marker Denetimleri

 

 

 

 

12.07.2013 / 3934

DAĞITIM

 

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 04.07.2013 tarihli ve 38611 sayılı yazısı ekte gönderilmektedir.

Petrol piyasasında yürütülen ulusal marker denetimleri kapsamında gazyağı ve nafta ile ilgili olarak bahse konu yazıda belirtildiği şekilde işlem yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Nihat ÖZAY

Daire Başkanı

 

 

 

EKİ: Yazı örn. (1 ad.)

 

 

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Denetim Dairesi Başkanlığı

Sayı    :25443499-663.01

Konu   :Gazyağı-Nafta Ulusal Marker Denetimleri

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

(Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)

Ankara

 

 

Bilindiği üzere; 12 Nisan 2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında ulusal marker eklenen akaryakıt türleri; benzin türleri, motorin türleri ve biodizeldir. 01.07.2013 tarihinden itibaren söz konusu uygulama nafta ve gazyağı içinde başlamış bulunmaktadır.

Bu kapsamda; “Ulusal marker, yurt içinde pazarlanacak akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce, ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kurumca belirlenecek şart ve özellikte ve bağımsız gözetim firması nezaretinde eklenir.” hükmü çerçevesinde yapılacak denetimlerde; denetim yapılan tesiste söz konusu gazyağı ve naftanın rafineri veya dağıtım deposundan 01.07.2013 tarihinden sonra alınmış olması halinde ulusal marker ölçümlerinin yapılması. bu tarihten önce stoklarda bulunduğu beyan edilen söz konusu ürünlere ait menşeinin araştırıldıktan sonra ve fatura-sevk irsaliyesi ile bu durumun teyit edilmesi halinde gazyağı ve naftada ulusal marker ekleme yükümlülüğü 01.07.2013 tarihinden önce bulunmadığından marker ölçümü yapılmaması, ulusal markerin geçersiz olması veya menşei belli olmayan petrol ürünü tespit edilmesi halinde 5607 sayılı Kanun kapsamında hareket edilmesi,

hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

Mehmet İBİŞ

Daire Başkanı

 

 

 

 

DAĞITIM

Emniyet Genel Müdürlüğüne (Kaçakçılık ve

Org.Suç.Müc. Dairesi Bşk)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Metroloji

ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü)

Jandarma Genel Komutanlığı (Kaçakçılık ve

Organize Suçlarla Müc. Daire Başkanlığı)

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler

Muhafaza Genel Müdürlüğü)

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc