Gümrükler Genel Müdürlügü: Iran Plakali Tasitlarin Ülkemize Bos Olarak Girisleri TASARRUFLU YAZI (05.07.2013/12769)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Iran Plakali Tasitlarin Ülkemize Bos Olarak Girisleri TASARRUFLU YAZI (05.07.2013/12769)


 

 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 12769
Yayım Tarihi 05/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 05/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (05.07.2013/12769)


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :44873033-051.03-KUGM/2

Konu   :İran Plakalı Taşıtların Ülkemize

             Boş Olarak Girişleri

 

05.07.2013 / 12769

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi:    26.06.2013 tarih ve 12111 sayılı dağıtımlı yazımız

 

Bilindiği üzere ilgide kayıtlı olan yazımızda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bila tarih ve sayılı yazıdan bahisle, yük almak üzere İran'a boş giriş yapan Türk araçlarına İran Makamlarınca izin verilmediğinin tespit edilmesi üzerine, 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle ülkemize boş olarak giriş yapacak İran plakalı taşıtların girişlerine izin verilmemesi ve konu hakkında bağlantınız gümrük idarelerine ivedilikle bilgi verilmesi gerektiği iletilmişti.

Konuyla ilgili olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 04.07.2013 tarih ve 10381 sayılı yazının incelenmesinden de görüleceği üzere; Bakanlıklarına intikal eden müracaatlarda, 1 Temmuz 2013 tarihinden önce ülkemize boş giriş yaparak İran'a yük taşıyacak İran plakalı taşıtlara izin verilip verilmeyeceği hususunda bilgi talep edilmekte olduğunun görüldüğü belirtilmekle birlikte, 1 Temmuz 2013 tarihinden önce ülkemize boş giriş yaparak İran'a dönüş yükü almak üzere ülkemizden yükleme yapan İran plakalı taşıtların, İran'a taşıma yaptığına ilişkin kanıtlayıcı evraklarının (TIR Karnesi, Gümrük Beyannamesi, CMR, fatura vb.) Bakanlıklarına gönderilmesi halinde Bakanlık özel izni düzenlenerek ülkemizden çıkışlarının sağlanabileceği belirtilmektedir.

Konu hakkında bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilerek, sınır kapılarında devam etmekte olan iş akışlarında ve araç tarafiğinde tıkanıklığa yol açmadan gereğinin yerine getirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Sefa EKİN

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

Ek: Yazı Örneği (1 syf.)

 

 

 

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINA

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı    :32913154 /235-02

Konu   :İran plakalı taşıtlar

 

04.07.2013 / 10381

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi: 21.06.2013 tarih ve 9745 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda, 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle İran plakalı ticari araçların ülkemize boş girip kendi ülkesine yük almaları Bakanlığımız özel iznine tabi olacağı bildirilerek, konuyla ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerinin uyarılması istenmişti.

Bakanlığımıza intikal eden müracaatlarda, 1 Temmuz 2013 tarihinden önce ülkemiz boş giriş yaparak İran’a yük taşıyacak kan plakalı taşıtlara izin verilip verilmeyeceği hususunda bilgi talep edilmektedir.

Buna göre, 1 Temmuz 2013 tarihinden önce ülkemize boş giriş yaparak İran’a dönüş yükü almak üzere ülkemizden yükleme yapan İran plakalı taşıtların, İran’a taşıma yaptığına ilişkin kanıtlayıcı evraklarının (TIR Karnesi, Gümrük Beyannamesi, CMR, fatura vb.) Bakanlığımıza gönderilmesi halinde Bakanlık özel izni düzenlenerek ülkemizden çıkışları sağlanacaktır.

Konuyla ilgili Gümrük Müdürlüklerinin çok ivedi uyarılması hususunda gereğini arz ederim.

 

Ali Rıza YÜCEULU

Bakan a.

Genel Müdür V.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc