AB ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügü: G.Kore STA-Bilgi Talebi TASARRUFLU YAZI (12.07.2013-6135

small_gum-logo(188).jpg


T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü


Sayı:16934678-722.01.01 KOR/896.6135
Konu:G.Kore STA-Bilgi Talebi                                                                                                         12 Temmuz 2013
 

………GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.
 

İlgi 14.05.2013 tarihli ve bila sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda,1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında,telafi edici vergi ve Serbest Bölge uygulamalarına ilişkin bilgi talebinde bulunulmaktadır.
 

Bilindiği üzere, AT-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Kararı’nın 3.maddesinin 2.fıkrasında “Topluluk’ ta veya Türkiye’de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülke çıkışlı mallar Topluluk’ ta veya Türkiye’de serbest dolaşımda sayılır” hükmü yer almaktadır.
 

Bu çerçevede,Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük vergisi askıya alınmak veya geri ödenmek suretiyle ülkemize getirilen Güney Kore menşeli eşyanın işlenmesi suretiyle elde edilen ürünün ya da daha önce serbest bölgeye getirilerek sonrasında serbest dolaşım rejimine tabi tutulan Güney Kore menşeli eşyanın aynen veya işlenmesi suretiyle elde edilen ürünün A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenerek AB’ye ihraç edilmek istenmesi durumunda,1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren İthalat Rejim Kararı değişikliği çerçevesinde ilgili gümrük vergisi sıfırlanmış ise telafi edici vergi yükümlülüğü doğmamakta;ancak, söz konusu eşyanın Güney Kore’den ithali esnasında ödenmesi gereken bir vergi var ise, bu yükümlülük doğmaktadır.

Öte yandan,Serbest Bölgeye gelen Güney Kore menşeli eşyanın AB’ye ihracında telafi edici verginin tahsil edilmesine ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliği’nin 432.maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinde yer verilen “Eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak serbest bölgede işlem görmesi halinde, üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak serbest bölgede işlem görmesi halinde ,üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıldıktan sonra CIF değeri belirlenerek, bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır.” Hükmü kapsamında işlem gerçekleştirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Hülya ERBAY
Bakan a.
Genel Müdür V.