Gümrükler Genel Müdürlügü: TIR Karnelerinin Doldurulmasi ve Mühürlenmesi hk. TASARRUFLU YAZI (15.07.2013/13262)

small_gum-logo(191).jpg


 
 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 13262
Yayım Tarihi 15/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 15/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (15.07.2013/13262)
TIR Karnelerinin Doldurulması ve Mühürlenmesi hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :44873033-010.05-II

Konu   :TIR Karnelerinin Doldurulması ve

 Mühürlenmesi hk.

 

15.07.2013 / 13262

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi:     a) 13.12.2007 tarihli ve 24253 sayılı yazımız

b) 22.09.2008 tarihli ve 18599 sayılı yazımız

c) 09.03.2012 tarihli ve 6589 sayılı yazımız

 

Finlandiya Gümrük İdaresinden alınan 28/06/2013 tarihli e-postada; Türk nakliyecilerin usulüne uygun şekilde doldurulmamış (imzaları eksik, mühürleri okunaksız, gümrük mührü numaraları belirtilmemiş vb.) TIR Karneleri ibraz ettikleri, bu durumun TIR Karnelerinin sonlandırılmasında sorun yarattığı ve mevcut durumun devam etmesi halinde sonlandırmanın şarta bağlı hale getirileceği belirtilmektedir.

Bakanlığımızın TIR Karnesi örnekleri gönderilmesi talebi üzerine alınan muhtelif tarihli e-posta eklerinin incelenmesi sonucunda; karne hamilinin karne kapağı ve üst koçanlardaki ilgili bölümleri imzalamadığı ve tarihi yazmadığı, karnenin 16 no.lu hanesine mühür numarasının yazılmadığı, üstkoçan ve dipkoçanlardaki gümrük idaresi mühürlerinin okunaklı olmadığı görülmüştür.

Bu çerçevede, 1975 tarihli TIR Sözleşmesi Ek-1, Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) ve 2011/5 sayılı Genelgemizde yer alan TIR Karnelerinin doldurulmasında uyulması gereken kurallar dikkate alınarak;

1) Karne kapağında nakliyecinin 6’dan 10’a kadar olan haneleri doğru ve eksiksiz biçimde doldurmasına ve 12 no.lu haneyi imzalamış olmasına, sarı manifesto dahil olmak üzere bütün “üstkoçanlar”daki 2-12 no.lu haneleri doldurmasına ve 14 ve 15 no.lu haneleri imzalayıp tarih atmasına dikkat edilmesi, aksi durumlarda karnenin kabul edilmemesi,

2) TIR Karnesi'nin 16 no.lu hanesine kurşun mühür numarasının mutlaka yazılması,

3) TIR Karnesi üzerinde yer alan yazı, kaşe ve mühürlerin okunaklı olmasına özen gösterilmesi,

gerekmektedir.

Bilgi alınmasını ve bundan sonra yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyularak işlem yapılmasını teminen konunun bağlantınız gümrük idarelerine tebliğini rica ederim.

 

 

Sefa EKİN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri