Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Firma Dosyasi Takip Programi ile ilgili olarak yasanan teknik sorunlar TASARRUFLU YAZI (22.07.2013/4604)

small_gum-logo(192).jpg


 
 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 4604
Yayım Tarihi 22/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 22/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (22.07.2013/4604)
Firma Dosya Takip Programı


 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

  Sayı:73421605-173.99

 Konu:Firma Dosya Takip Programı                                                  4604, 22/07/2013            

 

 

 

 

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ’NE

 

 Firma Dosyası Takip Programı ile ilgili olarak yaşanan teknik sorunların gümrük işlemlerinde aksamalara sebebiyet vermemesini teminen tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 01/07/2013 tarihli ve 4183 sayılı yazımızın bir örneği ilişikte yer almaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

EK: 1 yaz örneği

 

 

 

Rasım KUTLU

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

 

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı:73421605-173.99

Konu: Firma Dosyası Takip Programı

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞܒNE

 

81 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 3’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, firma dosyası takip programında onaylı dosyası bulunmayan firmaların BİLGE sisteminde beyanname tescil etmelerine müsaade edilmemektedir.

 

Ancak,Firma Dosyası Takip programında yaşanan teknik sorunlar sebebiyle, gerek söz konusu programda yapılan kayıt ve onay işlemlerinde, gerekse iki sistem arasında gerçekleştirilen kontrollerde zaman zaman aksaklıklar meydana gelmekte ve bu durum da gümrük işlemlerinin sürdürülmesinde aksama ve gecikmelere sebebiyet vermektedir.

 

Bu itibarla, anılan Tebliğ’in 6’ıncı maddesi kapsamında, gümrük işlemlerinde aksamalara sebebiyet verilmemesini teminen, bahsi geçen teknik sorunlar çözülünceye kadar;

 

1-BİLGE sisteminde beyanname tescili sırasında firmanın Firma Dosyası  Takip Programında onaylı dosyasının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrolün geçici olarak kaldırılması; bunun yerine,kabul ve muayene memuruna firmanın durumuna ilişkin olarak “FDTP’de kayıtlı dosyası bulunmayabilir”

Veya “FDTP’de dosyası güncel olmayabilir” şeklinde uyarı mesajları görüntülenmesi,

 

2-Mavi hatta yönlendirilmiş ihracat beyannameleri dışındaki beyannamelerde, kabul ve muayene memurunca firmanın Firma Dosya Takip Programına onaylı dosyanın bulunup bulunmadığının manuel olarak kontrol edilerek, onaylı kaydı bulunmayan firmaların, gümrük işlemlerinin tamamlanmakla beraber, en kısa zamanda söz konusu programa kaydolmalarının veya dosyalarını güncellemelerinin sağlanması,

 

3-Bu aşamada Firma Dosya Takip Programına kayıt, dosya güncelleme veya onay işlemlerinde yaşanan teknik sorunların ise gecikilmeksizin Bakanlığımız çağrı merkezine “Firma Dosyası Takip Programın “ başlığı altında ve beyanname numarası da belirtilmek suretiyle çağrı açılarak iletilmesi,

Uygun bulunmuştur.

Konuya ilişkin olarak bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi ve gerekli kontrol ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri