Gümrükler Genel Müdürlügü: Serbest dolasimda bulunmayan ve antrepo beyannamesi ile antrepoya alinan esyanin daha sonra baska bir gümrük idaresine sevk edilmesi veya yurtdisi edilmek istenmesi halinde islemlerin transit rejimi kapsaminda gerçeklestirilmesi hk. 23/07/2013

Gümrükler Genel Müdürlügü: Serbest dolasimda bulunmayan ve antrepo beyannamesi ile antrepoya alinan esyanin daha sonra baska bir gümrük idaresine sevk edilmesi veya yurtdisi edilmek istenmesi halinde islemlerin transit rejimi kapsaminda gerçeklestirilmesi hk. 23/07/2013


 
 
 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 01
Yayım Tarihi 23/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 23/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI
Serbest dolaşımda bulunmayan ve antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan eşyanın daha sonra başka bir gümrük idaresine sevk edilmesi veya yurtdışı edilmek istenmesi halinde işlemlerin transit rejimi kapsamında gerçekleştirilmesi hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 74428289-140.08.03

Konu: Antrepodan transit

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Bakanlığınıza intikal eden olaylardan, antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın yurtdışı edilmesine ilişkin gümrük idarelerince farklı uygulamalar yapıldığı, özellikle transit ticaret kapsamında antrepolara alınan veya yeniden ihracat edilecek serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın sevkinde, 3171 rejim kodu gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın yeniden ihracatı veya transit beyanı ile işlem yapılması gerektiği konusunda tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

Serbest dolaşımda bulunmayan ve antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan eşyanın daha sonra başka bir gümrük idaresine sevk edilmesi veya yurtdışı edilmek istenmesi halinde işlemler transit rejim kapsamında gerçekleştirilecektir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Önder GÖÇMEN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük  ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc