Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Tasfiye Isletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliginin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Yönetmelik (24.07.2013 T. 28717 R.G.) 01.09.2013 tarihinden itibaren.

Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Tasfiye Isletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliginin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Yönetmelik (24.07.2013 T. 28717 R.G.) 01.09.2013 tarihinden itibaren.


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28717
Yayım Tarihi 24/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 24/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28717

Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (24.07.2013 T. 28717 R.G.)
01.09.2013 tarihinden itibaren.


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ AMBAR

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

(24.07.2013 T. 28717 R.G.)

 

MADDE 1 – 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc