Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Tasfiye Isletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Tarife (24.07.2013 T. 28717 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Tasfiye Isletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Tarife (24.07.2013 T. 28717 R.G.)


 
 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28717
Yayım Tarihi 24/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 24/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28717
Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tarife (24.07.2013 T. 28717 R.G.)
01.09.2013 tarihinden itibaren.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET

TARİFESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TARİFE

(24.07.2013 T. 28717 R.G.)

 

MADDE 1 – 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet?Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tarife 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tarife hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc