Sektörel Blog

2 Nolu KDV Beyanı Yapılması Halinde Karşılaşılabilecek Gümrük Vergileri ve Para Cezaları
24.02.2022

2 Nolu KDV Beyanı Yapılması Halinde Karşılaşılabilecek Gümrük Vergileri ve Para Cezaları

Daha önceden Türkiye’ye ithali yapılan eşyalarla ilgili olarak sonradan meydana gelen kıymet ve/veya miktar farkları için yapılacak ödemelerin >>>

devamını oku>>

İthal Edilmiş Olan Mallar İle İlgili Olarak Sonradan Ortaya Çıkan Kur Farkları (Yorum)
22.02.2022

İthal Edilmiş Olan Mallar İle İlgili Olarak Sonradan Ortaya Çıkan Kur Farkları (Yorum)

Türkiye’ye mal ithal edilmesi, KDV’nin konusuna giren bir işlem türüdür.

devamını oku>>

Uçakta Evcil Hayvan Taşıma Kuralları – Kapsamlı Rehber!
3.12.2020

Uçakta Evcil Hayvan Taşıma Kuralları – Kapsamlı Rehber!

havayolu şirketinin evcil hayvanını da uçağa almak isteyen yolculardan talep ettiği 4 adımlı bir prosedür zinciri var.

devamını oku>>

GÜMRÜK BEYANININ ÖNEMİ VE BEYANIN UZMAN KİŞİLERCE YAPILMASI ZORUNLULUĞU
7.12.2019

GÜMRÜK BEYANININ ÖNEMİ VE BEYANIN UZMAN KİŞİLERCE YAPILMASI ZORUNLULUĞU

Gümrük beyanını, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tâbi tutulması talebinde bulunulması olarak tanımlamıştır

devamını oku>>

GÜMRÜKLERDE AMME ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ (HACİZLİ ALACAKLAR)
19.3.2019

GÜMRÜKLERDE AMME ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ (HACİZLİ ALACAKLAR)

Ödeme emri ve sonrası cebren tahsilatlarla (hacizli alacaklar) doğrudan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu, bunların tebliğinin ise 213 Sayılı Vergi Usulü Kanunun uygulanması gerektiği halde buna ilişkin toplu bir düzenleme yapılmadığı,

devamını oku>>

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ
25.2.2019

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ

2019 yılı gümrük muafiyeti, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen kişisel kullanıma mahsus kitaplar için gümrük

devamını oku>>

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA YER ALAN ALDATICI İŞLEM VE DAVRANIŞ FİİLİ KANUNİLİK İLKESİNE AYKIRILIĞI
13.2.2019

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA YER ALAN ALDATICI İŞLEM VE DAVRANIŞ FİİLİ KANUNİLİK İLKESİNE AYKIRILIĞI

Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis >>

devamını oku>>

İncoterms 2010 DAT, DAP ve DDP Teslim Şekillerinde Alıcı Tarafından Gümrük Kıymetine Sigorta Beyanı Yapılması Zorunlu mu?
29.1.2019

İncoterms 2010 DAT, DAP ve DDP Teslim Şekillerinde Alıcı Tarafından Gümrük Kıymetine Sigorta Beyanı Yapılması Zorunlu mu?

DAP, DAT ve DDP teslim şekline göre beyan yapan beyan sahiplerine gönderilen yazılarda; Bakanlıkları Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2018 tarih ve 37680277 sayılı yazılarından bahisle “

devamını oku>>

İhracatta Kıymet Araştırmasının Perde Arkası
14.1.2019

İhracatta Kıymet Araştırmasının Perde Arkası

İhraç edilen malın satış bedeli, hasılat yönü ile gelir tablosunu pozitif olarak etkilemekte bu husus mali kâra da etki ederek kurumlar vergisi matrahını arttırmaktadır

devamını oku>>

Yeni İhracata Başlayacak Olanların Sakınması Gereken 15 Hata
2.1.2018

Yeni İhracata Başlayacak Olanların Sakınması Gereken 15 Hata

Başarılı olmak için öncelikle, gireceğiniz Pazardaki amaçlar, hedefler ve karşılaşılacak zorlukların net bir şekilde belirlenmiş olması gerekir

devamını oku>>

Proforma fatura nedir?
2.3.2018

Proforma fatura nedir?

Proforma fatura bir teklif faturasıdır. Hiç bir mali yükümlülük yaratmamaktadır. Bu fatura karşılığı mal sevkiyatı yapılmaz ve para ödenmez.

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc