YENİ MEVZUAT HABERLERİ

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8723)
3.07.2024

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8723)

3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek-1 sayılı tablosunda 18 nolu dipnotta yapılan değişikle; 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8703 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ile hibrit araçların ithalatında

devamını oku>>

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesi gereğince (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (2024 Temmuz) - (Yürürlük; 3/7/2024)
3.07.2024

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesi gereğince (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (2024 Temmuz) - (Yürürlük; 3/7/2024)

TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, 3/7/2024tarihinden geçerli olmak üzere (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallar için uygulanacak asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

devamını oku>>

Genelge No: 2024/11 (2023/16 Sayılı Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında Genelgede Değişiklik)
1.07.2024

Genelge No: 2024/11 (2023/16 Sayılı Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında Genelgede Değişiklik)

2023/16 Sayılı Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında Genelgede Değişiklik Yapıldı. (Asgari bir yıldır kuyumculuk ve/veya mücevherat sektöründe faaliyet gösterdiğini tevsik edemeyen firmaların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.)

devamını oku>>

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8691) (V sayılı listede değişiklik)
30.06.2024

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8691) (V sayılı listede değişiklik)

3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede değişiklik yapılmıştır.(Yürürlük: 01.07.2024)

devamını oku>>

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8688)
30.06.2024

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8688)

3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 0813.40.95.00.11 Dut, 0813.40.95.00.12 Ayva ve 0813.40.95.00.19 Diğerleri tanımlı meyvelerin ve II sayılı listede yer alan 7207.11.14.00.00 ve 7207.20.15.00.00 gtipli demir veya alaşımsız çelikten bazı yarı mamuller ve 7213.91.10.00.00 >>>>

devamını oku>>

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8689)
30.06.2024

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8689)

3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek-1 sayılı tablosunda yapılan değişikle; 3917.21.10.00.00 Polietilen sert boru ve hortumlar, 6305.32.19.00.00 - 6305.33.90.00.00 Polietilen yada polipropilen şeritlerden veya benzerlerinden dokuma torba ve çuvallar, 7606.11.91.00.00 Alaşımsız alüminyumdan dikdörtgen (kare dahil) şeklinde ve kalınlığı 3 mm. den az olan saclar, levhalar, şeritlerin Azerbaycan menşeli olanlarının ithalatında ilave gümrük vergisi sıfırlandı. (Yürürlük Tarihi: 01/07/2024)

devamını oku>>

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)
30.06.2024

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)

72.13 ve 72.27 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Filmaşin ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması, ek mali yükümlülüğün Tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesi, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştur.

devamını oku>>

Kağıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8651)
28.06.2024

Kağıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8651)

4805 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Birincil elyaf ondüle (fluting) kağıdı ve İkincil elyaf yüzey kağıdı (testlayner) ithalatında 3 (üç) yıl süreyle (28/7/2024 - 27/7/2027 tarihleri arasında) korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/20)
28.06.2024

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/20)

Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti menşeli 7219 ve 7220 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünlere yönelik bir damping soruşturması açılmıştır

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/21)
28.06.2024

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/21)

Almanya Federal Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti menşeli 7210.11.00, 7210.12.20, 7210.90.40, 7212.10.10, 7212.10.90 ve 7212.40.20 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri eşya tanımlı kalayla kaplanmış (teneke) ürünlere yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.

devamını oku>>

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/7)
28.06.2024

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/7)

4805 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Birincil elyaf ondüle (fluting) kağıdı ve İkincil elyaf yüzey kağıdı (testlayner) ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması, ek mali yükümlülüğün Tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesi, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştur.

devamını oku>>

Genelge No: 2024/10 (TPS-Hareketli Makina Uygunluk Belgesi)
27.06.2024

Genelge No: 2024/10 (TPS-Hareketli Makina Uygunluk Belgesi)

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/2) uyarınca düzenlenen Hareketli Makina Uygunluk Belgesi Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.06.2024 tarihli 97937194 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejiminde 4458 Sayılı Gümrük Kanunu`nun 238. Maddesinin Birinci Fıkrasının Tatbiki Hk)
25.06.2024

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.06.2024 tarihli 97937194 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejiminde 4458 Sayılı Gümrük Kanunu`nun 238. Maddesinin Birinci Fıkrasının Tatbiki Hk)

4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1-c maddesi uyarınca gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti üzerine anılan madde hükmü çerçevesinde Dahilde İşleme Rejimi ihlal durumları, vergi, ceza ve ilave ceza durumları ve öncelikle vergi tahsilatına başlanması hk.

devamını oku>>

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2)
14.06.2024

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2)

İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 37 nci maddesine eklenen fıkra ile; 14/6/2024 tarihinden önce ve 1/1/2021 tarihinden sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan 71.08, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonları dışındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek

devamını oku>>

Genelge No: 2024/9 (Türkiye’de Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthali)
12.06.2024

Genelge No: 2024/9 (Türkiye’de Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthali)

Türkiyede serbest dolaşımda olduğunu gösteren gümrük statü belgesi eşliğinde ihracat beyannamesiyle serbest bölgeye konulan eşyanın; değişikliğe uğramadan Türkiyeye ithalinde ya da serbest bölgede üretimde kullanılmasını müteakip nihai ürünün ithalinde vergilendirmenin girdiler üzerinden talep edilmesi halinde, gümrük vergileri tahsil edilmeksizin işlemlerin tekemmül ettirilmesi hk.

devamını oku>>

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 10.06.2024 tarihli 97654055 sayılı yazısı (Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya)
10.06.2024

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 10.06.2024 tarihli 97654055 sayılı yazısı (Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya)

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve transit rejimi altında bir iç gümrüğe taşınan eşyanın kontrolü neticesinde ortaya çıkan beyan farklılıklarına ilişkin uygulanacak işlemlere açıklık getirilmesi ve uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.06.2024 tarihli 97418324 sayılı yazısı (Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA)Yeni Dijital Kayıt Sistemi CARM-II)
01.06.2024

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.06.2024 tarihli 97418324 sayılı yazısı (Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA)Yeni Dijital Kayıt Sistemi CARM-II)

Kanada ithalat işlemlerine konu gümrük vergisi ve diğer vergilerin tahsilatında CARM dijital sistemine 21 Ekim 2024 tarihi itibariyle geçileceği, ticaret zincirinde yer alan tüm ilgili paydaşların erişimine açık olacağı, yerleşik olan ve olmayan tüm işletmelerin CARM sistemine kayıt yaptırmaları ve kayıt adresleri hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.05.2024 tarihli 97403261 sayılı yazısı (İhracattan Geri Dönen Taze Meyve ve Sebze Hk)
31.05.2024

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.05.2024 tarihli 97403261 sayılı yazısı (İhracattan Geri Dönen Taze Meyve ve Sebze Hk)

İhracattan geri dönen taze meyve ve sebze ürünlerinin bitki sağlığı ve gıda güvenilirliği kontrollerinin sonuçlandırılarak Ticaret Bakanlığınca ilgili Gümrük idaresine geri dönen ürünlere ilişkin uygunluk/uygunsuzluk yazısı bildirilene kadar ürünlerin iç Gümrük Müdürlüklerine gönderilmemesi ve /veya üçüncü ülkelere ihracatına kesinlikle izin verilmemesi hakkında ilgili birimlerin talimatlandırılması hk.

devamını oku>>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.05.2024 tarihli ve 97031964 sayılı yazısı (İşlenmemiş Altın İthalatında Kota Uygulaması)
22.05.2024

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.05.2024 tarihli ve 97031964 sayılı yazısı (İşlenmemiş Altın İthalatında Kota Uygulaması)

İşlenmemiş altın kota uygulamasında şirketlere bankalarca satış yapılmaması şartının kaldırıldığı hk.

devamını oku>>

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484) (21.05.2024 t. 32552 s. R.G.)
21.05.2024

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484) (21.05.2024 t. 32552 s. R.G.)

Avrupa Birliği (İspanya Krallığı hariç olmak üzere) menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc