Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yurt dışına çıkış yönünde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları 20.05.2024 tarihi itibariyle tamamlandı

Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yurt dışına çıkış yönünde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları 20.05.2024 tarihi itibariyle tamamlandı


Gürbulak Gümrük Kapısı'nda devam etmekte olan inşaat faaliyetleri nedeniyle oluşabilecek yoğunlukların önüne geçilmesini teminen, ülkemiz üzerinden transit olarak İran İslam Cumhuriyetine gidecek, kendi tekerlekleri üzerinde hareket eden ve kendisi eşya olarak beyan edilen çekici cinsi araçların, Gürbulak Gümrük Kapısındaki inşaat faaliyetleri sonuçlanıncaya kadar giriş gümrük idarelerince çıkış yapmak üzere Esendere Gümrük Müdürlüğüne yönlendirilmesi hususlarında tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmıştı.

ülkemiz hareketli düzenlenen beyannamelerde, varış gümrük idaresi olarak Gürbulak Gümrük Müdürlüğü seçilmiş olması durumunda tescil işleminin yapılmaması ve beyannamenin mükellefçe düzeltilmesini teminen reddedilmesi; yurtdışından başlatılmış beyanlarda ise beyanname üzerine gerekli meşruhat düşülmesi, mükelleflere Esendere Gümrük Müdürlüğünden çıkış yapılması hususunun tebliğ edilmesi, bu kapsamdaki beyannamelere Esendere Gümrük Müdürlüğünce varış gümrük idaresi değişikliği işlemi yapılması ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezasının uygulanmaması konusunda tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri bilgilendirilmişti.

Güncel durumda ise; Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yurt dışına çıkış yönünde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları 20.05.2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Bu itibarla,  zorunlu güzergâh uygulaması sonlandırılmış olup çekici cinsi araçların Gürbulak Gümrük Kapısından yurtdışına çıkış işlemleri karşı ülke gümrük idaresi ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecek. Gürbulak Gümrük Kapısından giriş/çıkış yapan diğer araçlara yönelik iş ve işlemlerde aksama meydana gelmemesini teminen işlemleri gerçekleştirilecek günlük çekici cinsi araç sayısı Gümrük Kapılarındaki yoğunluk, yol ve hava şartlarına bağlı olarak Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda takip edilecek.

 

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc