İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8688)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8688)


arar Sayısı: 8688

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun, 7260 sayılı Kanun ve 7497 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

29 Haziran 2024

 

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli I sayılı listede yer alan “8. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

"

 

0813.40.95.00.11

17 15,4 15,4 0 0 15,4 0 0 9,2 7,7 15,4 15,4 15,4
0813.40.95.00.12 17 15,4 15,4 0 0 15,4 0 0 9,2 7,7 15,4 15,4 15,4
0813.40.95.00.19 17 15,4 15,4 0 0 15,4 0 0 9,2 7,7 15,4 15,4 15,4

"

“(17) Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli olanlar için DÜ sütununda yer alan gümrük vergisinin %50’si uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan “72. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

"

7207.11.14.00.00   0 0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5(8)
7207.20.15.00.00   0 0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5(8)
7213.91.10.00.00   0 0 30 30 30 30 30 30(9)
7214.99.10.00.00   0 0 30 30 30 30 30 30(9)

"
“(8) Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli olanlar için %11,3 uygulanır.”

“(9) Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli olanlar için %15 uygulanır.”

MADDE 3- Bu Karar 1/7/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc