Eski, kullanilmis, yenilestirilmis, kusurlu (defolu) ve yatik (zamanla dayanirliligini yitirmis) mallarin ithalinde 2013/9 sayili Teblig'in Ek II sayili listedeki esyalari hk. 23.07.2013

small_DUYURU(45).jpg


Sirküler Tarih/No: 23.07.2013/569

Sayı

: ARGUYG2/7681

İstanbul,23.07.2013

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen ;

1. Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı'nın 7.maddesi gereğince eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanırlılığını yitirmiş) malların ithalinin Ekonomi Bakanlığı'nın iznine tabi olduğu,

2. Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilecek bazı maddelere ilişkin 2013/9 sayılı Tebliğ'in 31.12.2012 tarih ve 38514 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

3. 2013/9 sayılı Tebliğ'in eki I A sayılı listede İtahalat Rejim Kararı'nın 7.maddesi çerçevesinde herhangi bir izne tabi olmaksızın ithali uygun görülen eşyaların ve Ek I B sayılı listede ithali ilgili kurum tarafından uygunluk yazısı verilmesi kaydı ile uygun görülen eşyaların yer aldığı,

4. Ek II sayılı listede yer alan eşyalar için ise eşyanın yerli üretim durumunun, üretici firma bilgilerinin, istihdam vb. hususlarda ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerinin sorulduğu, söz konusu kuruluşlara 10 iş günü sürenin tanındığı, bu süre içinde cevap alınamadığı ya da söz konusu ürünün yerli üretiminin bulunmadığı veya yetersiz olduğu yönünde cevap alındığı takdirde Ekonomi Bakanlığı İtahalat Genel Müdürlüğü tarafından ithal izin belgesinin düzenlendiği,

5. 2010/9 sayılı Tebliğ ile söz konusu uygulamanın başlatıldığı, 01.01.2010 tarihinden 2013/9 sayılı Tebliğ'in yürürlükte bulunduğu günümüze kadar Ek II sayılı listede yer alan eşyalara ilişkin olarak meslek kuruluşlarından önemli bir veri tabanı oluştuğu, yapılan istatistiki çalışmalar sonucunda meslek kuruluşları tarafından sorgulama konusu ürünün yerli üretiminin bulunduğuna dair cevapların genellikle ilk hafta içinde Bakanlığa ulaştırıldığının tespit edildiği,

6. İthali yapılmak istenen Ek II sayılı listedeki eşyaların yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama sağlayacağı katkılar da göz önüne alınarak firmaların gümrüklerde yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi yönünde firmalar nezdinde yapılacak yerli üretim sorgulamalarının 5 işgünü içinde sonuçlandırılarak sonucunun ilgili Bakanlığa iletilmesi istenmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi