Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurumundan: Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile Iç ve Dis Ticaretine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (20.08.2013 T. 28741 R.G.)

small_rg(81).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Tütün  Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenl Sayı 28741
Yayım  Tarihi 20/08/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 20/08/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28741
Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.08.2013 T. 28741 R.G.)


 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(20.08.2013 T. 28741 R.G.)

        MADDE 1 – 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“İthalat Uygunluk Belgesinde uygulanacak tolerans düzeyi Kurumca yapılacak düzenlemeyle belirlenir.”

 

        MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

        MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/10/2011

28100