Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Ihrakiye Islemleri TASARRUFLU YAZI (28.08.2013/51888)

small_gum-logo(225).jpg


TASARRUFLU YAZI (28.08.2013/51888)
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 
Sayı: 76107777-166.01 [2012/29961] - 8692-51888
Konu: İhrakiye İşlemleri
28 Ağustos 2013
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Kemeraltı Cad. No:35 K: 1-2-3 Kalaycıoğlu İşhanı
Tophane/İSTANBUL
 

İlgi: 05/07/2012 tarihli 41841 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla, Bölge Müdürlüğümüz görev bölgesi içinde ihrakiye işlemleri için görevlendirilmiş olan Beylikdüzü Gümrük Müdürlüğünün işlem yapılan yerlere olan uzaklığı dikkate alınarak, hizmetin hızlı ve verimli yapılmasını sağlamak ve meydana gelen zaman kaybının telafi edilebilmesi açısından gemilere ihrakiye verilmesi işleminin; gemilere kumanya verme işini yürüten Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğüne verilmesi, Bölge Müdürlüğümüzün 05/07/2012 tarihli ve 41717 sayılı yazısı ile uygun bulunduğu bildirilmişti.
Konuyla ilgili olarak. Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünce 06/08/2013 tarihli 2013/36 sayılı Genelge yayınlanmış olup, söz konusu Genelgenin 7 nci maddesinin son paragrafında, "îkinci iskele yoluyla yapılacak ihrakiye teslimi ile ilgili işlemlerin, geminin bulunduğu liman/iskele hangi gümrük müdürlüğünün denetiminde ise o gümrük müdürlüğünce: aynı liman/iskelede birden fazla gümrük müdürlüğü faaliyet gösteriyorsa, ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek gümrük müdürlüğünce yapılması, gerekmektedir." hükmünü amir olduğundan bundan böyle deniz yoluyla yapılacak ikinci iskele ihrakiye teslimi ile ilgili işlemler Beylikdüzü Akaryakıt Zeytinburnu. Karaköy Yolcu Salonu, Haydarpaşa ve Pendik Gümrük Müdürlüklerince yürütülecek olup, Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce yapılacak işlemler ise Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğünce yürütülecektir.
Uygulamaya yazımız tarihinden itibaren geçilecek olup, üyelerinizin bu yönde bilgilendirilmesi hususunu rica ederim.
 Cemil CANYÜREK
 Bölge Müdürü a.
 Bölge Müdür Yardımcısı