Maliye Bakanligi: Tütün Mamulleri ve Alkollü Içkilerde Bandrollü Ürün Izleme Sistemi Genel Tebligi (Seri No: 1)nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Seri No: 7) (29.08.2013 T. 28750 R.G.)

small_maliye_bakanligi(33).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenl Sayı 28750
Yayım Tarihi 29/08/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 29/08/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28750
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme  Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 1)nde Değişiklik Yapılmasına  Dair Tebliğ (Seri No: 7) (29.08.2013 T. 28750 R.G.)


 

Maliye Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN

İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7)

(29.08.2013 T. 28750 R.G.)

17/3/2007 tarihli  ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve  Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği  (Seri No: 1)’nin 2  numaralı “Kullanılan Terimler” bölümünde yer alan “Basım  Merkezi” terimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Basım Merkezi: Özellikleri Gelir İdaresi Başkanlığınca  belirlenen bandrollerin basımının  yapıldığı Başkanlıkça uygun görülen tesislerdir.”

Tebliğ olunur.