Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Ithalat Gida Tarim Ve Hayvancilik Bakanligi Denetimleri - transit - TASARRUFLU YAZI (12.09.2013/16445)

Gümrük ve 	 Ticaret Bakanligi: Ithalat Gida Tarim Ve Hayvancilik Bakanligi Denetimleri - transit -  TASARRUFLU YAZI (12.09.2013/16445)


2014 İthalat Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Denetimleri

Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 16445
Yayım  Tarihi 12/09/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 12/09/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (12.09.2013/16445)
İthalat Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Denetimleri


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :74428289-120..99 S 227/3055

Konu :Denetimler.

 

12.09.2013 / 16445

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 05.09.2013 tarihli ve 33584 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

 

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Önder GÖÇMEN

Bakan a

 

EK:

1 - Yazı örrn. ( 1 sayfa )

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı :54284602-300/

Konu :İthalat Gıda Tarım Ve Hayvancılık

Bakanlığı Denetimleri

 

05.09.2013 / 75105

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

 

İthalat sırasında Bakanlığımızca insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünde kontrol ve denetime tabi tutulacak ürünler “2013/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği” ile belirlenmiştir. İlgili tebliğin ekleri, ürünlerin tabi tutulacağı denetim ve kullanım amaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bakanlığımızca veteriner kontrolleri ile bitki sağlığı kontrollerinin, ürünlerinin Türkiye gümrük bölgesine girişinde yapılması ülkemiz hayvan ve bitki varlığı ve sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan gıda ve yem güvenliği kontrolleri serbest dolaşıma giriş öncesi herhangi bir aşamada yapılabilmektedir.

 

Bakanlığımızca ithal edilerek yurt içinde serbest dolaşıma girecek olan bitkisel gıda ve yemlerin güvenirliliğine dair yapılacak resmi kontrollerin usul ve esasları 17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Bitkisel Gıda ve Yem ithalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 2’nci maddesi (b) bendi gereği Transit rejimine tabi tutulacak ürünler gıda ve yem güvenilirliği kontrollerine tabi tutulmamaktadır. Dolayısıyla 2013/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi

Tebliği Ek-2 sayılı listede yer alan gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile yemlerin ilgili Yönetmelik kapsamındaki resmi kontrolleri serbest dolaşıma giriş öncesi herhangi bir aşamada yapılabilmektedir.

 

2013/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde aynı GTİP in Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 listelerinin ikisinde veya üçünde de bulunduğu durumlarda zaman zaman gümrük idarelerince Türkiye gümrük bölgesine girişte kontrole tabi tutulacak ürünlerin iç gümrüklere kadar transit rejimine tabi tutulduğu veya Ek-7 veya Ek-3 te yer almadığı halde yalnızca Ek-2 listede yer alan ürünlerin Transit geçişi için Bakanlığımız birimlerinden uygunluk veya kapsam dışı yazısı talep edildiğine dair bilgiler Bakanlığımıza ulaşmış, hangi ürünlerin hangi aşamada denetimine gerektiği hususlarının açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Bu çevrede 2013/5 Sayılı Ürünlerin Güvenliği ve Denetimi Tebliği Ek-3 ve Ek-7’de yer alan ürünlerin bitki sağlığı kontrollerinin Türkiye gümrük bölgesine girişte yapılması, söz konusu ürünlerin Ek-2’de de yer alsa bile bitki sağlığı kontrolleri tamamlanmadan iç gümrüklere veya ülkemiz kara sınırlarını kullanarak bir giriş gümrüğünden diğer bir giriş/çıkış gümrüğüne transit edilmemesi; Ek-3 ve Ek-7’de yer almadığı halde yalnızca Ek-2’de yer alan ürünlerin Transit kontrollerine tabi olmadığı dolayısıyla bu ürünlerin transit geçişi için Bakanlığımız birimlerinden uygunluk veya kapsam dışı yazısı talep edilmemesi hususlarında Gümrük idarelerinin bilgilendirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

Habib CAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc