Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Kuvvetli Asit veya Baz Içeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, Ithalatina ve Bildirim Esaslarina Dair Tebligin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (31.10.2013 T. 28807 R.G.)

small_sagbak-logo(10).jpg


Kaynak Sağlık Bakanlığı Sayı 28807
Yayım Tarihi 31/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 31/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28807
Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (31.10.2013 T. 28807 R.G.)
Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır

 

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNE,

İTHALATINA VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(31.10.2013 T. 28807 R.G.)

MADDE 1 – 20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren TemizlikÜrünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür