Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Tampon, Hijyenik Ped, Gögüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, Ithalati ve Bildirim Esaslarina Dair Tebligin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (31.10.2013 T. 28807 R.G.)

Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Tampon, Hijyenik Ped, Gögüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, Ithalati ve Bildirim Esaslarina Dair Tebligin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (31.10.2013 T. 28807 R.G.)


Kaynak Sağlık Bakanlığı Sayı 28807
Yayım Tarihi 31/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 31/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28807
Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (31.10.2013 T. 28807 R.G.)
Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ

ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA

DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(31.10.2013 T. 28807 R.G.)

MADDE 1 – 17/6/2010 tarihli ve 27614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc