Mükellef Hizmetleri KDV ve Diger Vergiler Grup Müdürlügü: Ketencik tohumunun ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV ye tabi bulundugu hk. ÖZELGE (MÜKTEZA) (25.10.2013/639)

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diger Vergiler Grup Müdürlügü: Ketencik tohumunun ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV ye tabi bulundugu hk. ÖZELGE (MÜKTEZA) (25.10.2013/639)


Ketencik tohumunun ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Kaynak Maliye  Bakanlığı Sayı 23102013
Yayım Tarihi 25/10/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 25/10/2013
Özet Resmi Gazete  Sayısı 0
ÖZELGE (MÜKTEZA) (25.10.2013/639)
Ketencik tohumunun ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunduğu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı  :21152195-35- 02-639 

Konu  :Ketencik tohumunun KDV oranı

 

25/10/2013

 

İlgide  kayıtlı  dilekçenizin  incelenmesinden,  ketencik  tohumu  teslimlerinde  uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenildiği anlaşılmış olup, konuya ilişkin görüşümüz aşağıda açıklanmıştır.

 

KDV oranları ile ilgili Kararları birleştiren ve 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 4.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin "A) Gıda Maddeleri" bölümünün 10. sırasında "12 no.lu fasılında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve  sporları,  nane,  şeker  kamışı,  pamuk  tohumu  ve  çiğiti,  yağlı  tohum  ve  meyvelerin  un  ve  kaba unları)" sayılmıştır.

 

TGTC'nin 12. Faslında "Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem" tanımlanmıştır. Bu fasla ait 12.07 tarife pozisyonu "Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın)" ve 12.08 tarife pozisyonu ise "Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç)" kapsamaktadır.

 

Ketencik  tohumunun  adı  geçen  firma  tarafından  TGTC'nin  12.07  tarife  pozisyonuna  ait "1207.99.96.00.00 Diğerleri" GTİP No'sundan ithal edildiği anlaşılmıştır. KDV  oranları  ile  ilgili  II  sayılı  listenin  "A)  Gıda  Maddeleri"  bölümünün  10.  sırasında,  12. Fasıldaki yağlı tohumlardan yalnız "pamuk tohumu ve çiğiti" sayılmıştır.

 

Ticari hayatta ketencik tohumu (Camelina sativa  -  yalancı keten) olarak tanımlanan eşya gıda maddeleri  kapsamında  olmadığı  gibi  ziraat  borsasına  konu  gıda  veya  hayvan  yemi  mahiyetinde  de olmayan  yağlı  bir  tohum  olup,  bu  sırada  sayılan  gıda  maddelerine  ilişkin  eşyalar  arasında  da  yer almamaktadır. Zira bu sırada yer alan "yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları" ibaresi TGTC'nin 12.  Faslına  ait  yukarıda  mahiyeti  açıklanan  12.08  tarife  pozisyonu  başlığı  olup,  bu  pozisyonda tanımlanan soya fasulyesi, ayçiçeği tohumu vb. yağlı tohumların ve meyvelerin un ve kaba unlarını kapsamaktadır.

 

Bu nedenlerle KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listelerde sayılan eşyalar arasında yer almayan ketencik tohumunun ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV'ye tabi bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu

özelge geçersizdir.

(***)  Talebiniz  üzerine  tayin  edilmiş  olan  bu  özelgeye  uygun  işlem  yapmanız  hâlinde,  bu  fiilleriniz

dolayısıyla  vergi  tarh  edilmesi  icap  ederse,  tarafınıza  vergi cezası  kesilmeyecek ve  tarh  edilen vergi

için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc