Gümrükler Genel Müdürlügü: Ukrayna tasitlarinin ikili geçis belgelerinin 31.01.2014 e kadar kullanilacagi hk. TASARRUFLU YAZI (19.11.2013/20019)

small_gum-logo(263).jpg


Ukrayna taşıtlarının ikili geçiş belgeleri -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 20019
Yayım Tarihi 19/11/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 19/11/2013
Özet Resmi Gazete  Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (19.11.2013/20019)
Ukrayna taşıtlarının ikili geçiş belgelerinin 31.01.2014 e kadar kullanılacağı hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı  :74428289-120.02.UA

Konu  :Geçiş belgeleri

 

19.11.2013 / 20019

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan 14.11.2013 tarihli ve 16051 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

 

Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda gereğini rica ederim.

 

Sefa EKİN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

EK:

- 1 adet yazı (1 sayfa)

 

 

DAĞITIM:

- Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINA

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı  :32913154-235/02

Konu  :Geçiş belgeleri

 

 

14.11.2013 / 16051

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

Bilindiği üzere, yabancı ülke taşıtlarınca ülkemize/ülkemizden veya ülkemiz transit yapılan eşya taşımacılığına  ilişkin  tüm  kontroller  (taşıma  türü,  belge  adedi,  geçiş  şartları,  seri  numaraları ,  geçiş muafiyetleri,  geçiş  ücretleri  vb.)  U-Net  otomasyon  sistemi  üzerinde  tanımlı  olup,  olası  değişikliklerde sürekli sistem üzerinden güncellenmektedir.

 

Ukrayna  Altyapı  Bakanlığından  alınan  07.11.2013  tarihli  mektupta,  Ukraynalı  taşımacıların mevcut  2013  yılı  3.  ülke  geçiş  belgelerini  ülkemize  yönelik  hem  ikili  hem  de  3.  ülke  taşımalarında kullanabilmesine izin verilmesi talep edilmiş, sözkonusu talep de Bakanlığımızca uygun görülerek U -Net otomasyon sistemine bu yönde tanımlama yapılmıştır.

 

Buna  göre,  12.11.2013  tarihinden  itibaren  31.01.2014  tarihine  kadar  ülkemize  ikili  taşıma kapsamında taşıma yapacak Ukrayna taşıtlarının bu taşımalarını ikili geçiş belgeleri yanı sıra 2013 yılına  ait  3.  ülke  geçiş  belgeleriyle  de  yapabileceklerine  ilişkin  olarak  tüm  sınır  gümrük müdürlüklerinin uyarılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

Ali Rıza YÜCEULU

Bakan a.

Genel Müdür V.