Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Yetkilendirilmis yükümlü uygulamasi-ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici kilavuzu TASARRUFLU YAZI (21.10.2013/6176)

small_gum-logo(264).jpg


Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamas -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği

 

Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 6176
Yayım Tarihi 21/10/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 21/10/2013
Özet Resmi Gazete  Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (21.10.2013/6176)
Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması-ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici kılavuzu

 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün

21.10.2013 /  6176 yazıları eki

 

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ UYGULAMASI-İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME VE İZİNLİ GÖNDERİCİ KILAVUZU

 

 

İHRACAT BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI:

 

İhracatta yerinde gümrükleme yetkisine sahip yetkilendirilmiş yükümlü tarafından ihracat beyannamesi tescil edilirken; gümrük işlemlerinin ihracatçının kendi tesisinde veya izinli göndericinin tesisinde yapılacak olmasına göre basitleştirilmiş usul kodu değişmektedir.

 

Gümrük işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme yetkisine sahip yetkilendirilmiş yükümlünün tesislerinde yapılacak olması durumunda basitleştirilmiş usul kodu olarak BS 10 seçilecektir.

 

Gümrük işlemlerinin izinli gönderici yetkisine sahip yetkilendirilmiş yükümlünün tesislerinde yapılacak olması durumunda basitleştirilmiş usul kodu olarak BS 11 seçilecektir.BS-11 basitleştirilmiş usul kodu sadece 1000, 3141 ve 3151 rejim kodlu ihracat beyannamelerinde kullanılacaktır.

 

A) BS 10 seçilmesi halinde;

 

1) 1000 rejimi:  İhracat beyannamesi doldurulurken; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasında kayıtlı işlemlerin yapılacağı gümrük idaresi ve bu gümrük idaresi için tanımlanmış ihracatta yerinde gümrükleme yetkisine sahip yükümlüye ait tesis kodu “30. Eşyanın Bulunduğu Yer” kutucuğuna yazılacaktır.

 

Beyannamenin ilgili tüm alanlarının doldurularak tescil alınmasının ardından; ihracata konu eşyanın fiziken güvenli alana alınması ile birlikte ihracatta yerinde gümrükleme yetkisine sahip yetkilendirilmiş yükümlü tarafından elektronik ortamda eşyanın güvenli alana alındığına ilişkin mesaj gönderilecektir. Mesajın gönderilmesi ile birlikte beyannameye ilişkin işlemlerin başladığına dair mesaj yükümlüye iletilecektir.

 

 

İşlemlerin başlamasının ardından yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasında muayene işlemleri için tanımlanmış muayene süresi başlayacaktır.

Muayene süresi içerisinde muayene memurunca kendisine atanmış olan beyananmeleri sorgulanacak; eşyanın fiziken muayene edilmesine karar verilmesi halinde yükümlünün tesislerinde muayene işlemi yapılarak muayene sonuçları terminal server aracılığı BİLGE Programına kaydedilecektir.

Belge kontrolüne karar verilmesi halinde ise beyannameye ekli belgelerin gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

Muayene için tanımlanmış süre zarfında fiziki/belge kontrolüne karar verilmemesi halinde muayene süresinin bitimi ile birlikte ihracat beyannamesi “çıkabilir” statüye gelecektir.

 

Yükümlüsünce beyannamenin sorgulanarak beyannamenin statüsünün çıkabilir olduğunun görülmesi halinde eşya araca yüklenerek mühürlenecektir.

 

Mühürleme işleminin ardından ihracatta yerinde gümrükleme yetkisine sahip yetkilendirilmiş yükümlü tarafından gümrük idaresi notları olarak; mühür sayısı,mühür numarası, transit süresi, asıl sorumlu bilgisi ve açıklama girilecektir.

 

Gümrük idaresi notlarının girilmesinin ardından beyannamenin(transit refakat belgesinin) çıktısı ihracatta yerinde gümrükleme yetkisi sahibi ve taşıyıcı tarafından imzalanarak taşıyıcıya teslim edilecektir.

 

Taşıyıcı transit refakat belgesi ile birlikte varış gümrük idaresine ulaştığında varış gümrük idaresinin kara sınır kapısı veya Ro-Ro olması halinde öncelikle varış gümrük idaresinde karakapıları programı üzerinden aracın sahaya giriş kaydı yapılacaktır.

 

Varış gümrük idaresinin kara sınır kapısı veya Ro-Ro olmaması halinde ise doğrudan TIR Takip programında transit beyannamesi başlığı altında ihracat beyannamesi numarası girilmek suretiyle kayıt yapılarak “BE” kodlu tescil numarası alınacaktır. Bu aşamada gerekmesi halinde ULAŞ-NET işlemleri de gerçekleştirilecektir.

 

“BE” kodlu kayda ilişkin X-ray veya ihbar durumu olmaması halinde saha çıkışı otomatik olarak TIR programı üzerinden yapılacaktır. Ancak X-ray veya ihbar durumu olması halinde muayene memurunca araç X-ray ve ihbar sorgulamasına sevk edilecektir. X-ray veya ihbar işlemlerinin sonuçlanmasının ardından muayene memurunca saha çıkış onayı verilecektir.

 

İhracat beyannamesinin çıkış bildirimine konu olması halinde “BE” kodlu tescil numarası çıkış bildiriminde refere edilecektir. Çıkış bildirimi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ihracat beyannamesi “kapanmış” statüye gelecektir.

 

İhracat beyannamesinin çıkış bildirimine konu olmaması halinde kara kapıları takip programında çıkış kaydı yapılması ile aracın yurtdışı edilmesi sağlanacak ardından beyanname “kapanmış” statüye gelecektir.

 

2) 3151 ve 4151 rejimi:Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasında kayıtlı işlemlerin yapılacağı gümrük idaresi ve bu gümrük idaresine bağlı tesis kodu “30. Eşyanın Bulunduğu Yer” kutucuğuna yazılacaktır.

 

Beyannamenin ilgili tüm alanlarının doldurularak tescil alınmasının ardınan; ihracata konu eşyanın fiziken güvenli alana alınması ile birlikteizinli gönderici yetkisine sahip yetkilendirilmiş yükümlü tarafından elektronik ortamda eşyanın güvenli alana alındığına ilişkin mesaj gönderilecektir. Mesajın gönderilmesi ile birlikte beyannameye ilişkin işlemlerin başladığına dair mesaj yükümlüye iletilecektir. İşlemlerin başlamasının ardından yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasında muayene işlemleri için tanımlanmış muayene süresi başlayacaktır.

 

 

Muayene süresi içerisinde muayene memuru kendisine atanmış olan beyananmeleri sorgulayarak eşyanın fiziken muayene edilmesine karar verilmesi halinde yükümlünün tesislerinde muayene işlemi yapılarak muayene sonuçlar terminal server aracılığı BİLGE Programına kaydedilecektir.

 

Belge kontrolüne karar verilmesi halinde ise beyannameye ekli belgelerin gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

 

Muayene için tanımlanmış süre zarfında fiziki/belge kontrolüne karar verilmemesi halinde muayene süresinin bitimi ile birlikte ihracat beyannamesi “çıkabilir” statüye gelecektir.

 

Yükümlüsünce beyannamenin sorgulanarak beyannamenin statüsünün çıkabilir olduğunun görülmesi halinde eşya araca yüklenerek izinli gönderici tarafından mühürlenecektir.

 

Mühürleme işleminin ardından izinli gönderici yetkisine sahip yetkilendirilmiş yükümlü tarafından gümrük idaresi notları olarak; mühür sayısı, mühür numarası, transit süresi,asıl sorumlu bilgisi olarak mühürleme işlemini gerçekleştiren izinli gönderici vergi numarası ve açıklama girilecektir.

 

Gümrük idaresi notlarının girilmesinin ardından beyannamenin(transit refakat belgesinin) çıktısı ihracatta yerinde gümrükleme yetkisi sahibi ve taşıyıcı olarak izinli gönderici tarafından imzalanarak taşıyıcıya teslim edilecektir.

 

Taşıyıcı transit refakat belgesi ile birlikte varış gümrük idaresine ulaştığında varış gümrük idaresinin kara sınır kapısı veya Ro-Ro olması halinde öncelikle varış gümrük idaresinde karakapıları programı üzerinden aracın sahaya giriş kaydı yapılacaktır.

 

Varış gümrük idaresinin kara sınır kapısı veya Ro-Ro olmaması halinde ise doğrudan TIR Takip programında transit beyannamesi başlığı altında ihracat beyannamesi numarası girilmek suretiyle kayıt yapılır ve BE kodlu tescil numarası alınır. Bu aşamada gerekmesi halinde ULAŞ-NET işlemleri de gerçekleştirilecektir.

 “BE” kodlu kayda ilişkin X-ray veya ihbar durumu olmaması halinde saha çıkışı otomatik olarak TIR Takip Programı üzerinden yapılacaktır. Ancak X-ray veya ihbar durumu olması halinde muayene memurunca araç X-ray ve ihbar sorgulamasına sevk edilecektir. X-ray veya ihbar işlemlerinin sonuçlanmasının ardından muayene memurunca saha çıkış onayı verilecektir.

 

İhracat beyannamesinin çıkış bildirimine konu olması halinde “BE” kodlu tescil numarası çıkış bildiriminde refere edilecektir. Çıkış bildiriminin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ihracat beyannamesi “kapanmış” statüye gelecektir.

 

İhracat beyannamesinin çıkış bildirimine konu olmaması halinde kara kapıları takip programında çıkış kaydı yapılması ile aracın yurtdışı edilmesi sağlanmasının ardından beyanname “kapanmış” statüye gelecektir.

 

a) BS 11 seçilmesi halinde;

1000 Rejim Kodunda; Herhangi bir ihracatçı veya ihracatta yerinde gümrükleme yetkisine sahip yetkilendirilmiş yükümlünün ihracat beyannamesi kapsamı eşyasının izinli gönderici yetkisine sahip bir taşıyıcı tarafından  taşınması  ve işlemlerin izinli göndericiye ait tesislerde gerçekleştirilmesi halinde basitleştirilmiş usul kodu olarak BS11 seçilecektir.

İhracat beyannamesi doldurulurken; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasında kayıtlı işlemlerin yapılacağı gümrük idaresi ve bu gümrük idaresi için tanımlanmış izinli göndericiye ait tesis kodu “30. Eşyanın Bulunduğu Yer” kutucuğuna yazılacaktır.

 

Firma kişisel bilgiler bölümünde asıl sorumlu hanesine izinli göndericinin vergi numarası yazılacaktır.

 

Beyannamenin ilgili tüm alanlarının doldurularak tescil edilmesinin ardınan; ihracata konu eşyanın fiziken güvenli alana alınması ile birlikte izinli gönderici tarafından elektronik ortamda eşyanın güvenli alana alındğına ilişkin mesaj gönderilecektir. Mesajın gönderilmesi ile birlikte beyannameye ilişkin işlemlerin başladığına dair mesaj yükümlüye iletilecektir.

 

 

 

İşlemlerin başlamasının ardından yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasında muayene işlemleri için tanımlanmış muayene süresi başlayacaktır.

 

Muayene süresi içerisinde muayene memurunca kendisine atanmış olan beyannamelerin sorgulanarak eşyanın fiziken muayene edilmesine karar verilmesi halinde yükümlünün tesislerinde muayene işlemi yapılarak muayene sonuçları terminal server aracılığı BİLGE Programına kaydedilecektir.

 

Belge kontrolüne karar verilmesi halinde ise beyannameye ekli belgelerin gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

 

Muayene için tanımlanmış süre zarfında fiziki/belge kontrolüne karar verilmemesi halinde muayene süresinin bitimi ile birlikte ihracat beyannamesi “çıkabilir” statüye gelecektir.

 

İhracat beyannamesinin çıkabilir statüye gelmesi ile birlikte eşya araca yüklenerek izinli gönderici için düzenlenmiş özel tipte mühür tatbik edilecek ve NCTS uygulaması kullanılmak suretiyle izinli gönderici tarafından transit beyannamesi tescil edilecektir.

 

Öncelikle transit beyannamesi doldurularak beyanname kaydedilecektir. Bu aşamada normal usülde doldurulan transit beyanından farklı olarak 30. No.lu eşyanın bulunduğu yer alanına izinli göndericiye ait tesis kodu yazılacaktır. Kalem ekranında BS 10 veya BS11 basitleştirilmiş usul kodu seçilmiş olan ihracat beyannamesinde açması yapılacaktır. Ardından “gönder” seçeneği ile beyanname açılarak “hareket gümrük idaresi kontrolü” başlığı altında yer alan  kontrol sonucu kodu (A3), mühür sayısı, izinli gönderici için düzenlenmiş olan özel tipte mühür numarası, transit süresi  girilecek ve  işareti seçilerek beyanname basitleştirilmiş usulde gönderilecektir.

 

Beyannamenin gönderilmesi ile birlikte izinli gönderici için tanımlanmış olan muayene süresi başlayacaktır. Sürenin başlaması ile birlikte transit beyannamesinin statüsü “IDLE” olacaktır.

 

Transit beyannamesi IDLE statüsünde iken muayene memurunca beyanname için kontrol kararı verilmek suretiyle muayene işlemi yapılabilecektir.

 

Beyanname “transit serbest bırakıldı” statüye gelene kadar eşya güvenli alanda bekletilecek, transit serbest bırakıldı statüye gelmesiyle birlikte araç varış gümrük idaresine hareket edecektir.

 

NCTS Uygulaması üzerinde halihazırda varış gümrük idaresi tarafından yürütülen işlemler aynı şekilde devam edecektir.

3141 ve 3151 Rejim Kodunda; İzinli göndericinin 3151 ve 3141 kodlu ihracat beyannamesi eşyasını taşıyabilmesi için ihracat eşyası göndericisinin “İhracatta Yerinde Gümrükleme” yetkisine sahip yetkilendirilmiş yükümlü olması gerekmektedir.