Gümrükler Genel Müdürlügü: Hurda Metal Ithali hk.TASARRUFLU YAZI (21.11.2013/20181)

small_gum-logo(268).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 20181
Yayım Tarihi 21/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 21/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (21.11.2013/20181)
Hurda Metal İthali hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :20117910-116 S 23

Konu   :Hurda Metal İthali

 

 

 

21.11.2013 / 20181

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan ve ilişikte gönderilen 30.09.2013 tarihli ve 16304 sayılı yazıda özetle; 2013/23 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği çerçevesinde işlemleri gerçekleştirilen hurda metallerin son zamanlarda tehlikeli atıkla kontamine olarak ülkemize gelme riski olduğundan bahisle Fransa'dan ülkemize gelmekte iken Bulgaristan Gümrüğünde geçişe izin verilmeyen araçlardan tehlikeli sıvıların sızdığı yönünde söz konusu Bakanlığın Fransa Cumruhiyeti Loiret Kaymakamlığı tarafından bilgilendirildiği belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve tehlikeli atıkla kontamine olarak ülkemize getirilen hurda metallere karşı mütayakkız olunması ile söz konusu yazı ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesini rica ederim.

 

Güngör ÖZTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

EK : 1 adet yazı.

 

                                                                   

DAĞITIM:

Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz,

Doğu Marmara, İstanbul, Orta Karadeniz, Trakya,

Batı Marmara, Uludağ, Ege ve Orta Akdeniz

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Sayı    :18330076-150.06 –

Konu   :İthalat

 

 

30.09.2013 / 16304

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi      :Fransa Cumhuriyeti Loıret Kaymakamlığının 05.09.2013 tarihli ve S3IC: 100.1475 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere 2013/23 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği çerçevesinde geçerliliği 2 yıl olan “Hurda Metal İthalatçı Belgesi” Bakanlığımızca düzenlenmekte, bu belge kapsamında hurda metal ithalatları Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No:104) çerçevesinde 23 adet ihtisas gümrüğünde gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikle son zamanlarda yapılan hurda metal ithalatında tehlikeli atıkla kontamine olmuş hurda metallerin ülkemize gelme riskinin olduğu görülmüş, ilgide kayıtlı yazıyla da Fransa’dan ülkemize gelmekte iken Bulgaristan Gümrüğünde geçişine izin verilmeyen araçlardan tehlikeli sıvıların sızdığı yönünde Bakanlığımız bilgilendirilerek gerekenlerin yapılması hususu tarafımıza iletilmiştir.

Bu çerçevede hurda metal ithalatında yukarıda belirtilen riskler sebebiyle daha sıkı önlemler alınarak işlem yapılması gerekli görülmekte olup, konuyla ilgili Bölge Müdürlüklerinizin talimatlandırılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

Çağatay DİKMEN

Bakan a.

Genel Müdür V.