Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Kuru üzüm transiti hk. TASARRUFLU YAZI (02.12.2013/20873)

Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Kuru üzüm transiti hk. TASARRUFLU YAZI (02.12.2013/20873)


Kuru üzüm transiti hk. - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 20873
Yayım Tarihi 02/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 02/12/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (02.12.2013/20873)
Kuru üzüm transiti hk.

 

GÜMRÜK VE TİCARET  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

20873/02.12.2013

 

İlgi: 07.11.2013 tarihli, 19273 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 13.11.2013 tarihli, 74742 sayılı yazıda özetle;

 

Kuru üzümün Bakanlıklarınca hassas ürün olarak belirlenen liste kapsamında olduğu; bölgeden ticaretinin sadece Türk ve yabancı menşeli ürünlerin birbiriyle karıştırılmaması ve tamamının yurtdışına satılması kaydıyla yapılabildiği ve ürünlerin girişinde gümrüğe bitki sağlığı sertifikası ve menşe belgesinin ibraz edildiği;

 

Bununla birlikte, yapılan inceleme neticesinde sevkiyata hazır kuru üzüm ambalajlarında Türk ya da üçüncü ülke menşeli olduklarına dair herhangi bir ibare bulunmamasına rağmen, ambalaj üzerindeki marka ve adres bilgileri ile yüklemenin Türkiye'de yapılmış olmasının ürünlerin Türk menşeli olduklarına dair yanlış bir algıya yol açma ihtimalinin mevcut olduğunun görüldüğü;

 

Bu itibarla, Türk menşeli olmayan ürünlerin serbest bölgeler kanalıyla gönderildikleri ülkelerde Türk menşeli olduğu izlenimini yaratmasının ve bu şekilde Türk malı imajından yararlanmak suretiyle ticarete konu edilmesinin engellenmesini teminen 2012/2 sayılı Hassas Ürün Genelgesi'nde değişiklik yapılarak, "yurtdışına gönderilen üründe kullanılan ambalajların üzerinde menşeinin açıkça ve belirgin bir büyüklükte yer alması" şartının ilave edildiği belirtilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cenap AŞCI

 

Bakan a.

 

Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:

Batı Akdeniz, Batı Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Marmara,

Ege, GAP, İpekyolu, İstanbul, Orta Akdeniz, Orta Anadolu,

Orta Karadeniz, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc