Ekonomi Bakanligi: 2917.36.00.00.11 GTIP nunda siniflandirilan “tereftalik asit” için sorusturma süresinin uzatilmasi hk.: Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (Teblig No: 2013/1) de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (06.12.2013 T. 28843 R.G.)

small_ekonomi-logo(161).jpg


Dahilde İşleme İzni  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28843
Yayım Tarihi 06/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 06/12/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28843
 

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (06.12.2013 T. 28843 R.G.)
2917.36.00.00.11 GTİP nunda sınıflandırılan “tereftalik asit” için soruşturma süresinin uzatılması hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(06.12.2013 T.  28843 R.G.)

MADDE 1 – 8/1/2013 tarihli ve 28522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerineİlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)’in 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.