Dahilde Isleme Rejimi Kapsaminda Motorlu Nakil Vasitalari, Tarim Makineleri ve Parçalarinin Gümrük Islemlerinin Kolaylastirilmasina Yönelik Düzenleme Yapildi

small_sahte-fatura(2).jpgDahilde İşleme Rejimi Kapsamında Motorlu Nakil Vasıtaları, Tarım Makineleri ve Parçalarının Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Düzenleme Yapıldı

Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlem süreçlerinin hızlandırılması, ülkemiz dış ticaret hacmini, üreticilerimizin rekabet gücünü ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkileyen unsurlardır. Bu kapsamda, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına ve işlem süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik olarak Bakanlığımızca birçok yenilik ve düzenleme yapılmaktadır. 
 
Bu çerçevede, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden tamir ve bakım amacıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı kara hudut kapılarındaki Gümrük Müdürlüklerinden dahilde işleme rejimi kapsamında ülkemize girişi yapılan motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve parçalarının gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapıldı.
 
Yapılan düzenlemeler ile;

  • Tamir ve bakım amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilecek motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve parçalarına ilişkin dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilecek gümrük işlemlerinin, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı kara hudut kapılarındaki Gümrük Müdürlüklerinden yapılabilmesine,
  • Gümrük Müdürlüklerine verilmesi gereken teminatın, işlemin yapılacağı gümrük idaresinin bulunduğu il veya ilçe Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ve/veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca verilecek toplu teminat kapsamında da gerçekleştirilebilmesine,
  • Söz konusu eşyaya ilişkin olarak Gümrük Müdürlüklerine yapılması gereken beyanın sözlü beyan yoluyla yapılabilmesine,

imkan sağlandı. Bu yolla, ülkemiz dış ticaret hacminin artışına ve bölgede faaliyette bulunan esnafın ekonomik faaliyetlerine olumlu katkı sağlanacaktır.


kaynak: http://www.gtb.gov.tr/duyurular/dahilde-isleme-rejimi-kapsaminda-motorlu-nakil-vasitalari-tarim-makineleri-ve-parcalarinin-gumruk-i̇slemlerinin-kolaylastirilmasina-yonelik-duzenleme-yapildi