Bakanlar Kurulu: Gümrük Müstesarligi Teftis Kurulu Tüzügünün Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Tüzük (2013/5552) (14.12.2013 T. 28851 R.G.) Gümrük Müstesarligi Teftis Kurulu Tüzügünün Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Tüzük

small_resmi-gazete(13).bmp


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 5552
Yayım Tarihi 14/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 14/12/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28851
Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2013/5552) (14.12.2013 T. 28851 R.G.)
Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

5552     GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

(14.12.2013 T. 28851 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2013/5552

Ekli “Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 8/7/2013 tarihli ve 3084 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

 

MADDE 1 – 17/7/2006 tarih ve 2006/10757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.