Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Gümrük Beyannamesinin 31 no.lu alani - TASARRUFLU YAZI (16.12.2013/007429)

small_gum-logo(285).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Sayı 7429
Yayım  Tarihi 16/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 16/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (16.12.2013/007429)
Gümrük Beyannamesinin 31 no.lu alanı


 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve  Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :  73421605-105.01

Konu   :  Gümrük Beyannamesinin 31 no.lu alanı

 

 

16.12.2013/007429

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ  DERNEĞİ İCRA KURULU

 

 

İlgi: 11/03/2013  tarihli ve 43 sayılı dilekçeniz

 

Gümrük beyannamelerinin  31 numaralı alanının doldurulmasına ilişkin ilgide kayıtlı dilekçenizde yer  alan hususlar incelenmiştir.

 

ATR Dolaşım  Belgelerinin düzenlenmesine ilişkin hükümler "Türkiye ile Avrupa Topluluğu  Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına ilişkin  Esaslar  Hakkında 2006/10895 sayılı  Karar" da yer almaktadır. Söz konusu Kararın 7 inci maddesinin 1 inci  fıkrası; "İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili  kanuni temsilcileri dolaşım belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı  kurallara ve Gümrük Birliği hükümlerine uygun olarak doldururlar" hükmünü  amirdir.

 

Aynı maddenin 1 inci  fıkrasının (c) bendinde, "Dolaşım belgelerinde kayıtlı eşyanın tanınmalarına  olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde  yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir  biçimde beyan edilmesi zorunludur." denilmektedir.

 

Karar hükümlerinden de  anlaşılacağı üzere, Türkiye'de düzenlenip yurt dışına ibraz edilen dolaşım  belgeleri ihracatçılar veya kanuni temsilcileri tarafından düzenlenmekte,  taşıyıcıların da dolaşım belgesi düzenleyeceğine dair herhangi bir hüküm  bulunmamakla birlikte yurtdışında düzenlenmiş ve ithalat sırasında ülkemiz  gümrük idarelerine ibraz edilen ATR Dolaşım belgelerinde, taşıyıcı  tarafından düzenlendiğine ilişkin somut bir olay belirtilmesi durumunda konu  detaylıca incelenebilecektir.

 

Ayrıca halihazırda özet  beyanda eşyanın kap adedi ve kap cinsi bilgisi beyan edilebildiğinden özet  beyanda yer alan kap bilgisi ile gümrük beyannamesinde yer alan kap  bilgisinin farklı girilmesinin, sistemden kaynaklanan bir sıkıntı olmadığı;  yükümlü kaynaklı bir sorun olabileceği düşünülmektedir.

 

Bilgi alınmasını rica  ederim.

 

Rasim KUTLU

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.