Bakanlar Kurulu: Ticari Ithalat Maksadi Disinda Yurt Disindan Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alici Cihazlari, Birlesik Cihazlar ile Bunlarin Disinda Kalan Radyo Televizyon Yayini Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar Için Bir Defaya Mahsus ve 2014 Yili Için Geçerli Olmak Üzere Alinacak Ücretlerin Tespiti Hakkinda Karar - 2013/5719 (31.12.2013 t. 28868 s. R.G.)

small_rg(31)(16).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek  Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik  Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını  Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2014  Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti  Hakkında Karar - 2013/5719 (31.12.2013 t. 28868 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2013/5719

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon,  radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında  kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir  defaya mahsus ve 2014 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen  ücretlerin alınması; Başbakan Yardımcılığının 19/12/2013 tarihli ve 20602  sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü  maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2013 tarihinde  kararlaştırılmıştır.

20/12/2013 TARİHLİ VE 2013/5719  SAYILI 
KARARNAMENİN EKİ LİSTE
Her bir cihaz için bandrol  karşılığı tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

CİHAZ CİNSİ:

1. Televizyon

 •51 Ekrana kadar (51  dahil)..............................................................................................................................5  AVRO

 •51 Ekran-67 Ekran arası (67  dahil)..................................................................................................................  8 AVRO

 •67 Ekran-85 Ekran arası (85  dahil)..................................................................................................................  10 AVRO

 •85 Ekran-116 Ekran arası (116  dahil)..............................................................................................................  12 AVRO

 •116 Ekrandan  yukarı........................................................................................................................................  15 AVRO

 •Oto  Televizyonu................................................................................................................................................8  AVRO

2. Radyolar

• Cep tipi radyo  alıcıları.......................................................................................................................................  1 AVRO

• Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti

(elektronik org gibi) Üzerindeki radyolar, oyuncaklar Üzerindeki radyolar,

ışıldaklar ve radyolu  vantilatörler........................................................................................................................1  AVRO

•Oto radyo  alıcıları...........................................................................................................................................  1 AVRO

•Taşınabilir radyo  alıcıları...................................................................................................................................2  AVRO

3. Videolar, (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği  olanlar)

 •...................................................................................................................................18  AVRO

4. Radyo ve/veya TV yayını almaya yarayan Set Üstü Kutusu

(Set Top Box) Cihazları ile her türlü uydu alıcı  cihazı...................................................................................................  7 AVRO

5. Birleşik Cihazlar (Kombine)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

 •Televizyon-Radyo...................................................................................................................................9  AVRO

 •Televizyon-Radyo-Teyp.........................................................................................................................13  AVRO

•Televizyon-Video...................................................................................................................................  19 AVRO

•Televizyon-Radyo-Video........................................................................................................................  21 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

 •Cep tipi radyo kasetçalar (radyo -  walkman)...........................................................................................1  AVRO

 •Taşınabilir (pilli) radyo -  pikap.................................................................................................................3  AVRO

 •Taşınabilir (pilli) radyo  -kasetçalar...........................................................................................................3  AVRO

 •Oto Radyo -  Kasetçalar..........................................................................................................................3  AVRO

 •Oto Radyo-Kompakdiskçalar  .................................................................................................................4  AVRO

•Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar.................................................................................................4  AVRO

 •Radyo-Kasetçalar  ...................................................................................................................................5  AVRO

 •Radyo-Kompakdiskçalar.........................................................................................................................7  AVRO

 •Radyo-Pikap...........................................................................................................................................  7 AVRO

•Radyo-Kasetçalar-Pikap...........................................................................................................................14  AVRO

 •Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar.............................................................................................18  AVRO

 •Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar......................................................................................................  18 AVRO

6. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve Radyo ve Televizyon  yayınını
almaya yarayan her türlü cihazlar
.........................................................................................................18  AVRO