Gümrükler Genel Müdürlügü: Beyannameler üzerinde degisiklik yapilmasi veya iptal durumunda, Gümrük idaresince yapilacak islemler hk TASARRUFLU YAZI 09.01.2014 - 435

small_gum-logo(294).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.01.2014 tarih ve 435 sayılı  tasarruflu yazısı (Beyannameler üzerinde değişiklik yapılması  veya iptal durumunda, Gümrük idaresince yapılacak işlemler hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 41208501-010.03 
Konu: İhracat Yönetmeliği
 
09/01/2014-435
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza intikal edilen muhtelif tarihli yazılarda dahilde işleme  rejimi kapsamı ihracat beyannameleri ile ihracat rejimi kapsamı ihracat  beyannamelerinin çeşitli gerekçelerle iptal edilmesi sonucu gümrük idareleri  tarafından ilgili kurumlara gerekli bildirimin yapılmadığı ifade  edilmektedir.

06/06/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat  Yönetmeliği'nin "Gümrük idaresince yapılacak işlemler" başlıklı 17 nci  maddesinin dördüncü fıkrası;

"Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi  bir değişiklik yapılması veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi  halinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, mükellefin bağlı bulunduğu vergi  dairesine ve Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilir."

Hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, anılan madde hükmü gereği söz konusu beyannamelerde herhangi  bir değişiklik yapılması veya beyannamelerin iptal edilmesi durumunda ilgili  yerlere gerekli bildirimin yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

  Cenap AŞCI
  Bakan a.
  Genel Müdür V.


DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri