Gümrükler Genel Müdürlügü: Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlasmasi çerçevesinde derogasyon uygulamasi hk. - TASARRUFLU YAZI (27.12.2013/22759)

small_gum-logo(286).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 22759
Yayım  Tarihi 27/12/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 27/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (27.12.2013/22759)
Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde derogasyon uygulaması hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 38850468-722.01.01.KOR

Konu: Güney Kore-Derogasyon

 

27.12.2013/22759

 

İlgi: a) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 08.05.2013 tarihli ve 4101 sayılı yazısı.

 b) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 13.05.2013 tarihli ve 4257 sayılı yazısı.

 

İlgide kayıtlı yazılarda, Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili olarak;

 

5205, 5408 ve 5510 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşyanın anılan STA kapsamında ithal edilmesi esnasında yükümlünün talebine bağlı olarak, söz konusu Yönetmeliğin II sayılı Ekinde G. Kore menşeli olup-olmadığına yönelik yer verilen menşe kurallarının yerine, II(a) sayılı Ekinde yer verilen daha esnek menşe kurallarının esas alınması suretiyle, her bir tarife pozisyonu için yıllık 200 tonla sınırlı olmak kaydıyla bir "menşe derogasyonu (istisnası)" uygulanacağı,

 

Anılan derogasyonun, söz konusu Yönetmeliğin II(a) sayılı Ekinde yer verilen Ortak Hükümler çerçevesinde uygulanacağı, bu kapsamda Bakanlığımızca yapılması gereken kota takibinin BİLGE Sistemi üzerinden gerçekleştirileceği, konuya ilişkin olarak Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce gerekli düzenleme yapılıncaya dek, yukarıda belirtilen eşyanın söz konusu STA kapsamında öngörülen derogasyon çerçevesinde ithalatının yapılmasının talep edildiği hallerde, tercihli tarife uygulanmadan önce Genel Müdürlüğümüz ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesi ve Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşünün alınmasının ardından işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmişti.

 

Konu ile ilgili olarak, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce, kota takibinin BİLGE sistemi üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığı ve BİLGE sisteminde ''GKDER'' şeklinde bir muafiyet kodu oluşturulduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede, BİLGE sisteminde, belirlenen tarife pozisyonlarında ''ilk gelen ilk alır'' prensibi ile kota takibi ve kota miktarının aşılması durumunda uyarı mesajı verilerek işlemlere devam edilememesini temin edecek teknik düzenlemeler 1.1.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde devreye alınacaktır. Bu kapsamda, yükümlülerce 1.1.2014 tarihinden itibaren Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde derogasyon uygulaması kapsamında ithalat yapılmasının talep edilmesi halinde BİLGE sisteminde yukarıda belirtilen muafiyet kodu seçilerek işlem yapılması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini ve bağlantınız tekstil ithalatına yetkili gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür Yrd. V.

 

 

Dağıtım:

İstanbul, Uludağ, Orta Akdeniz, Ege, Orta Anadolu, GAP, Doğu Akdeniz ve Batı Marmara

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri