Gümrükler Genel Müdürlügü: 3923.30 tarife alt pozisyonunda yer alan 60-65 litrelik varil ve bidon türü esyalarin Cilvegözü, Öncüpinar, Akçakale ve Karkamis kara hudut kapilarindan Suriyeye çikis islemlerinin durdurulmasi hk. - TASARRUFLU YAZI (19.12.2013/22150)

small_gum-logo(287).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Sayı 22150
Yayım  Tarihi 19/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 19/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (19.12.2013/22150)
3923.30 tarife alt pozisyonunda yer alan 60-65 litrelik varil ve bidon türü  eşyaların Cilvegözü, Öncüpınar, Akçakale ve Karkamış kara hudut kapılarından  Suriyeye çıkış işlemlerinin durdurulması h
k.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

Gümrükler Genel  Müdürlüğü

Sayı    :21558579.166.01.10.02/                                                               

Konu   :Aktarma  İşlemleri

19.12.2013 / 22150

 

Doğu Akdeniz Gümrük ve  Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan 28/8/2013 tarih ve 7512 sayılı yazıda,  muhtelif Gümrük Müdürlüklerince onaylanarak yurtdışı edilmek üzere Bölge  Müdürlükleri bağlantısı Cilvegözü Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen T1 Transit  Refakat Belgesi muhteviyatı varil, bidon, pet kavanoz, v.b cinsi eşyaların,  Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle,  Hatay  il sınırı boylarında çeşitli zamanlarda yoğun olarak yaşanan ve buralarda  görevli Kara Kuvvetlerine bağlı askeri birliklere saldırılarda bulunarak  gerçekleştirilmesine teşebbüs edilen akaryakıt kaçakçılığında  kullanılabileceğinden bahisle, söz konusu eşyaların Suriye'ye çıkış  işlemlerinin durdurulması talep edilmektedir.

Bilahare; Hatay  Valiliğinden alınan 31.10.2013 tarihli ve 12101 sayılı yazıda özetle;  Cilvegözü  kara hudut kapısından 1,2,5,10,18,60,65,200 ve 250 litrelik bidon ve varil  türü eşyanın zeytinyağı taşımasında kullanılmak üzere çıkış yaptığının;

Konunun incelenmesi  neticesinde, çıkışı yapılan bidon ve varillerden 1,2,5,10 ve 18 litrelik  olanların ambalaj işlemlerinde kullanıldığı, 200-250 litrelik olanların  gerek hayvan üzerinde gerekse kişiler eliyle taşınmasının olanaksız olduğu  ve zeytinyağı depolama işleminde kullanıldığında ihtiyacı karşıladığı ancak,  60-65 litrelik bidonların büyük oranda akaryakıt kaçakçılığında  kullanıldığının;

Tespit edildiği ifade  edilmektedir.

Bu itibarla, akaryakıt  kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesini teminen, 60-65 litrelik  varil-bidon türü eşyanın Cilvegözü kara hudut kapısından çıkış işlemlerinin  durdurulmasının uygun olacağı belirtilmektedir.

Konuyla ilgili yapılan  sorgu neticesinde; 3923.30 (plastikten damacana, şişe vb eşya) tarife alt  pozisyonundan 2012 yılında 2.485.427 adet ve 322.291 USD değerinde; 2013  yılında ise %927 oranında bir artışla 25.530.814 adet ve %604 oranında bir  artışla 2.267.760 USD tutarında ülkemizden Suriye'ye ihracat  gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda  ortaya konan verilerin Hatay Valiliğinin görüşünü destekler mahiyette olduğu  değerlendirilmekte olup,  onay  tarihinden itibaren 10  gün  sonra  yürürlüğe  girmek  üzere,  3923.30  tarife  alt pozisyonunda yer alan 60-65 litrelik varil ve bidon türü eşyaların  Cilvegözü, Öncüpınar, Akçakale ve Karkamış kara hudut kapılarından Suriye'ye  çıkış işlemlerinin durdurulması,

Bakanlık Makamının  12.12.2013 tarihli ve 2013/124 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica  ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür V.

                                                                                                                                                    DAĞITIM:

Gereği:

-Tüm Gümrük ve Ticaret  Bölge Müdürlüklerine

Bilgi:

-Kilis, Şanlıurfa ve  Hatay Valiliklerine