Gümrükler Genel Müdürlügü: Kiymetli maden ithalatina ait gümrük beyannamelerine iliskin gümrük müdürlüklerince düzenlenen Ithalat Bilgi Formlari hk. TASARRUFLU YAZI (16.01.2014/00983)

small_gum-logo(297).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 00983
Yayım  Tarihi 16/01/2014 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 16/01/2014
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (16.01.2014/00983)
Kıymetli maden ithalatına ait gümrük beyannamelerine ilişkin gümrük müdürlüklerince düzenlenen İthalat Bilgi Formları hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :

Konu :

 

16.01.2014 / 00983

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: a) 04.08.2004 tarihli ve 22131 sayılı dağıtımlı yazı.

 b) 22.11.2013 tarihli ve 20255 sayılı dağıtımlı yazı.

 

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda, 0/12/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası  Kanununun 138 inci maddesi gereğince İstanbul Altın Borsası ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının, Borsa İstanbul A.Ş. çatısı altında birleştirildiğinden bahisle Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümünün iletişim bilgileri duyurulmuştu.

 

Bilindiği üzere, 30.06.1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği'nin 42 nci maddesi uyarınca, gümrük idarelerinin ithal edilen kıymetli madenleri Borsa Başkanlığına bildirmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu sebeple, ilgi (a)'da kayıtlı yazımız ekinde bir örneği gönderilen kıymetli maden ithalatına ait gümrük beyannamelerine ilişkin gümrük müdürlüklerince düzenlenen "İthalat Bilgi Formlarının" aylık olarak Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü ve Hazine Müsteşarlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Güngör ÖZTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine