Gümrükler Genel Müdürlügü: BTB Iptali hk. 28.01.2014 tarihli 1881 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(308).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 26484290 - 162.01.06
Konu : BTB İptali
 
1881/28.01.2014
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 27/01/2014 tarih ve  5869 sayılı yazısı.

Tarife mevzuatına yeni eklenen sınıflandırma kararları üzerine, BTB veri  tabanında yapılan incelemeler ve Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin  değerlendirilmesi neticesinde, 3005.10.00.00.00 GTİP'inde sınıflandırılan  BTB'lerin halen uygun olup olmadığı incelenme konusu edilmiştir.

Bilindiği gibi, 13 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği eki AB Sınıflandırma  Tüzüğü'nde; hücresel dokunun metabolizmasını aktive etmek ve vücudu  detoksifiye etmek için ayaktaki kan dolaşımını artırmayı hedefleyen, flaster  desteğinin yardımıyla ayak tabanında 8-10 saat giyili kalan birtakım  maddeler emdirilmiş pedler, bilimsel olarak test edilmiş bir iyileştirici  etki sağlamadığı, cilt veya ayak bakımı amacı da taşımadığı gerekçesiyle 3824.90.97 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

15 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği eki AB Sınıflandırma Tüzüğü'nde  ise; ambalajında, artrit ve sırt ağrısı, burkulma ve zorlanmalarla  bağlantılı olarak ortaya çıkan kas, eklem ağrıları ve bölgesel  ağrı-sızıların geçici olarak dindirilmesi amacıyla kullanılması tavsiye  edilen ağrı dindirici jel ürünü, bir hastalığı tedavi etmediği ve bir  hastalıktan korumadığı, vücut bakımı için kullanılmadığı, uygulandığı yere  serinlik etkisi vermekle birlikte deri için bir tedavi yapmadığı  gerekçesiyle 3824.90.97 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

Ayrıca, AB ve ABD sınıflandırma veri tabanlarında yapılan araştırmada;  anti-selülit flasterin 3304.99 tarife alt pozisyonunda (DEK/516/08-1),  detoks ayak pedinin 3824.90 tarife alt pozisyonunda (DEHH/1773/08-1, NY  N028992) sınıflandırıldığı ayrıca yine bu amaçlarla kullanılan jel ve sprey  formundaki ürünlerin de yine aynı alt pozisyonlarında sınıflandırıldığı çok  sayıda karar olduğu görülmüştür.

Yukarıdaki bilgilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; vücuttaki  toksisiteyi bir miktar gidermek amacıyla kullanılan ve/veya bölgesel  ağrı-sızıların geçici olarak dindirilmesi amacıyla kullanılan, buna mukabil  belirli bir hastalığa yönelik bilimsel olarak kanıtlanmış iyileştirici bir  etki sağlamayan kişisel kullanım için perakende satışa yönelik hazırlanmış  müstahzarların 3824.90 tarife alt pozisyonunda,

Deri yüzeyindeki selülitli bölgelere etki ederek cilt görünümünü  güzelleştirme amacıyla kullanılan ve bir hastalığı tedavi etme veya bir  hastalıktan koruma amacı bulunmayan vücut bakımına yönelik kişisel kullanıma  mahsus müstahzarların da 33.04 tarife pozisyonunda sınıflandırması gerektiği  tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, ................ Dış Tic. A.Ş. adına düzenlenen  TR000000080043, TR000000080097, TR000000090001 referans no.lu BTB'ler ile  ............ Ltd. Şti. adına düzenlenmiş bulunan TR350000120011,  TR350000130004 ve TR350000130005 referans no.lu BTB'ler iptal edilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

 

  Filiz KARADEMİR
  Bakan a.
  Daire Başkanı