Gümrükler Genel Müdürlügü: Dahilde Isleme Rejimi Esdeger Esya Kullanimi hk.- 30.01.2014 tarihli 02061 sayili tasarruflu yazisiGÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.01.2014 tarihli 02061 sayılı  tasarruflu yazısı (Dahilde İşleme Rejimi Eşdeğer Eşya Kullanımı  hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 41208501-663.05.144
Konu : Eşdeğer Eşya Kullanımı
 
30.01.2014 /  02061
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sisteminde eşdeğer eşya kullanımı;  4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 109. maddesinde düzenlenmiş olup anılan madde  uyarınca, dahilde işleme rejiminde işlem görmüş ürünün imalinde ithal eşyası  yerine, anılan Kanunun 108. maddesinin yedinci fıkrasında, ''işlem  görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest  dolaşımda bulunan eşya'' olarak tanımlanan, eşdeğer eşyanın  kullanılabileceği düzenlenmiştir.

Anılan Kanun maddesinde yer alan düzenlemeye ek olarak, Gümrük  Yönetmeliğinin 352. maddesinde, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejim  Kararı'nın 5.  maddesi ve söz konusu Karar'a istinaden hazırlanan 2006/12 sayılı Dahilde  İşleme Rejimi Tebliği'nin 6. maddesinde, eşdeğer eşya kullanımı hüküm  altına alınmıştır.

Eşdeğer eşya uygulamasına ilişkin olarak düzenlenen ve Genel  Müdürlüğümüze ulaşan müfettiş raporlarında, inceleme konusu ithalat  listelerinde buğday ihtiva eden dahilde işleme izin belgelerinin bir  kısmında, ihracat taahhüdünün tamamı gerçekleştirilmeden buğday ithal  edildiği; olası yeni ihlallere sebebiyet verilmemesi bakımından, "belge  kapsamında yapılacak ithalata, ihracat taahhüdünün tamamlanmasını müteakip  izin verilecektir" özel şartını ihtiva eden belgeler uyarınca yapılacak  ithalatlarda, belge kapsamında yapılacak tüm ihracatın gerçekleşmesini  müteakip ithalatın yapılması gerektiği hususunda tespitlere yer verilmiştir.

Bu çerçevede, ihracatın tamamının yapılmasını müteakip ithalatın  yapılabileceği yönünde özel şart taşıyan DİİB kapsamında yapılacak  ithalatlarda, söz konusu özel şartın dikkate alınmak suretiyle işlem  yapılması hususunda gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Bakan a.
  Genel Müdür V.