Gümrükler Genel Müdürlügü: Fazla Çalisma Ücreti hk. - (30.01.2014 tarihli 02065 sayili tasarruflu yazisi)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Fazla Çalisma Ücreti hk. -  (30.01.2014 tarihli 02065 sayili tasarruflu yazisi)


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.01.2014 tarihli 02065 sayılı  tasarruflu yazısı (Fazla Çalışma Ücreti hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 98512818.166.99.21
Konu : Fazla Çalışma Ücreti
30.01.2014 / 02065
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Uluslar arası Nakliyeciler Derneğinden alınan 11.12.2013 tarihli,  1169-13/EE/AÖ-FŞ sayılı yazıda mesai saatleri dışında gerçekleştirilecek  gümrük işlemlerine ilişkin yapılan fazla çalışma ücretlerine ilişkin  derneklerine yapılan bilgilendirmelerde gümrük idareleri arasında ücret  bakımından yeknesaklık olmadığı, kimi gümrük idarelerinde hafta içi ve hafta  sonu olmak üzere farklı fiyatlandırma yapıldığı ve bu durumun ülke içindeki  gümrük idareleri arasında farklı uygulamaları beraberinde getirdiği  belirtilerek fazla çalışma ücretlerine ilişkin olarak gümrük idarelerinde  yeknesaklığın sağlanması için girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Fazla Çalışma Ücretlerinin hesaplanması ve toplanmasına ilişkin usul ve  esaslar Gümrük Kanunun 221. Maddesi, 07.10.2009 tarihli, 27369 sayılı Resmi  Gazetede yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 21.11.2009  tarihli, 27413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 74 seri nolu Gümrük Genel  Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile belirlenmiştir.

74 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 4. Maddesinin a  fıkrası “a) Fazla çalışma ücretinin belirlenmesinde, fazla çalışılan süre  ile işin ve işlemin özelliği, işin görüleceği mahallin gümrük idaresine olan  uzaklığı, görevlendirilen personel sayısı ve çalışma saat ücreti dikkate  alınır. Görevlendirilen personel için fiilen çalıştığı ve/veya çalışacağı  saat kadar fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tahsil edilir.” Hükmünü  amiridir.

Bu çerçevede fazla çalışma ücretlerinin tahsiline ilişkin  standardizasyonun sağlanması için yukarıda belirtilen mevzuata titizlikle  uyulması,

İş sahiplerine gerekli bilgilendirmenin eksiksiz yapılması, etkin denetim  ve kontrolün sağlanması için Fazla Çalışma Ücreti tahsilat makbuzunun  "Açıklamalar" bölümüne fiili çalışma süresi, çalışan personel sayısı ve  gümrük idarelerine uzaklık gibi bilgilerin detaylı bir şekilde yazılması  gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Bakan a.
  Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc