Gümrük ve Ticaret Bakanligi ile Içisleri Bakanligindan: 5607 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Miktar Bakimindan Fazla veya Özel Tesis Tertibati Gerektiren Esyanin Teslimi ve Saklanmasina Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Tebligin Yürürlükten Kaldirilmasina Iliskin Teblig (05.02.2014 t. 28904 s. R.G.)

small_gum-logo(318).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan  Miktar Bakımından Fazla veya Özel Tesis Tertibatı Gerektiren  Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (05.02.2014  t. 28904 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri  Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2007 tarihli ve 26743 üçüncü mükerrer sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El  Konulan Miktar Bakımından Fazla veya Özel Tesis Tertibatı Gerektiren Eşyanın  Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten  kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile  İçişleri Bakanı yürütür.