Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (GTP=68.09) (Teblig No: 2012/2)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (19.02.2014 t. 28918 s. R.G.)

Ekonomi 	 Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig  (GTP=68.09) (Teblig No: 	 2012/2)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (19.02.2014 t. 28918 s. R.G.)


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2012/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19.02.2014 t.  28918 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2012/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“G.T.P. Eşyanın Tanımı Birim CIF Kıymet (ABD  Doları/m2)
68.09 Yalnız alçı ve alçı esaslı bileşiklerden  levhalar, plakalar, panolar, karolar ve benzerleri

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ  No: 2012/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun Yukarıdaki Tebliğ ile  değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

G.T.P. Eşyanın Tanımı Birim CIF  Kıymet (ABD Doları/m2)
6809 Alçı ve alçı esaslı  bileşiklerden eşya 5

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc