Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 103)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 112) (04.03.2014 t. 28931 s. R.G.)

small_gum-logo(334).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:  112) (04.03.2014 t. 28931 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nin 3 üncü  maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Motorlu kara taşıtı imalatçısı firmalar, motorlu kara taşıtı  imalatında kullanılmaya mahsus telsiz ve telekomünikasyon terminal  ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini, bu eşyaların geldiği  yer gümrük müdürlüklerinden yapabilirler.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.