Bakanlar Kurulu: Gözlük Çerçeveleri Ithalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina Iliskin Karar - 2014/6032 (04.03.2014 t. 28931 s. R.G.)

Bakanlar Kurulu: Gözlük Çerçeveleri Ithalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina Iliskin Karar - 2014/6032 (04.03.2014 t. 28931 s. R.G.)


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına  İlişkin Karar - 2014/6032 (04.03.2014 t. 28931 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6032

Ekli “Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin  Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/2/2014 tarihli ve  10432 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1  inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve  3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı,  22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile  26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca  24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ İTHALATINDA  KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla  onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde  yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma  Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde gözlük çerçeveleri İthalatında  yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine  ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2 - (1) Aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve  tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 2 (iki) yıl süreyle korunma önlemi  olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük, aşağıdaki tabloda "Muafiyet Sınırı" sütununda  gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının  ithalatında "Ek Mali Yükümlülük" sütununda belirtilen tutarlar kadar tahsil  edilir.

GTİP Eşyanın Tanımı Muafiyet Sınırı- CIF  (ABD Doları/Adet) Ek Mali Yükümlülük  (ABD Doları/Adet)
(5/3/2014-4/3/2015) (5/3/2015-4/3/2016)
9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 35 1,75 1,50
9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden olanlar 35 2,00 1,75

Tarife kontenjanı

MADDE 3 - (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük  bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması  amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali  yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük  bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam  246.681 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi  menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 82.227 adedi  geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca  (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal  lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.  İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010  tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında  Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 4 - (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta  alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil  olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil  Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 5 - (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük  mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri  verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle  müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün  tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması  işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri  yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış  Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali  yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 - (1) Bu Karar 5/3/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD Minör Outlying Adaları, ABD Virjin Adaları, Afganistan, Amerika  Samoası, Angola, Anguilla, Antartika, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Aruba,  Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belize, Benin, Bermuda,  Bütan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Bouvet Adası, Brezilya,  Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burma/Myanmar, Burundi, Cape Verde, Cayman  Adaları, Cebeli Tarık, Cezayir, Christmas Adası, Cibuti, Cocos Adaları, Cook  Adaları, Çad, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator, Ekvatoryal Gine, El  Salvador, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Falkland Adalan, Fas, Fiji, Fildişi  Sahili, Filipinler, Fransız Polinezyası, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine -  Bissau, Grenada, Grönland, Guam, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Güney  Fransız Topr., Güney Georgia ve Güney Sandwich Ada., Güney Sudan, Gürcistan,  Haiti, Heard Ada. ve Mc Donald Ada., Hindistan, Hollanda Antileri, Honduras,  Irak, İng.Hint Oky.Toprak., İngiliz Virjin Ada., İran, Jamaika, Kamboçya,  Kamerun, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Kolombiya, Komor,  Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta-Rika, Kuveyt, Kuzey Mariana Ada.,  Küba, Laos, Lesotho, Liberya, Libya, Lübnan, Madagaskar, Makao, Malavi,  Maldivler, Malezya, Mali, Marşal Adaları, Mauritius, Mayot, Meksika, Mısır,  Mikronezya, Moğolistan, Moldova (Cumhuriyeti), Montserrat, Moritanya,  Mozambik, Namibya, Nauru, Nepal, Niue, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Norfolk  Adası, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Pala, Panama, Papua  Yeni Gine, Paraguay, Peru, Pitcaim, Ruanda, Rusya Federasyonu, St. Helena,  St.Pierre ve Mikelon, Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller,  Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, St.  Lucia, St.Vincent ve Grenadinler, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Svaziland,  Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga,  Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Turks Caicos Adaları, Tuvalu,  Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vallis ve Futuna, Vanuatu, Venezuela,  Vietnam, Yemen, Yeni Kaledonya, Zambiya, Zimbabve.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc