AB ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügü: Hollanda Dijital Beyan Hk. 18.04.2014 / 03667 Tasarruflu yazi

AB ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügü:  Hollanda Dijital Beyan Hk.  18.04.2014 / 03667 Tasarruflu yazi


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı    :65604914-180.99

Konu   :Hollanda Dijital Beyan Hk.

 

 

18.04.2014 / 03667

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 27.02.2014 tarih ve 120001658 sayılı yazı ekinde yer alan Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği Gümrük Ataşeliği'nden alınan yazının ekinde Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası'nın ihracat belgelerinde "Dijital Beyan Sistemine Geçiş" konulu yazısında; 20 Ocak 2014 tarihinden itibaren Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası'nın menşe sertifikalarının verilmesi, imza tasdiki ve belge onayları ile ilgili dijital sistemini modernize edeceği belirtilmektedir. Bu çerçevede, ihracatçılar yukarıda bahsedilen belgeleri Ticaret Odası'nın mührü ile imzalı olarak çıktı alabileceklerdir. Söz konusu belgeler "International Chamber of Commerce -ICC" tarafından koyulan yüksek standartları karşılayacak olup, belgelerin http://certificates.iccwbo.org/ adresinden aslına uygunluğunun doğrulanması mümkün olabilecektir. Ayrıca Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen menşe belgesi gibi ihracatla ilgili dokümanların www.kvk.nl/documenten adresinden görülebileceği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan aynı yazıda devamla, Oda ile ilgili kurumsal değişiklikler ile ilgili bilgi verilmektedir. Bu kapsamda, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Hollanda'daki on iki bölgesel Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Kamer van Koophandel -Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası" olarak birleştiği, ihracatçıların ihracat belgelerini dijital olarak veya posta ile Amsterdam, Rotterdam, Arnhem ve Eindhoven'deki ofisler aracılığıyla temin edebilecekleri, tüm belgelerde bahsi geçen şehirler veya Utrech'in belgenin "verildiği yer" olarak belirtileceği ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Yücel KARADİŞ

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

EK:

Hollanda Büyükelçiliği ve Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazı örneği.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı    :90061819/730.03

Konu   :Hollanda-Dijital Beyan

 

27.02.2014 / 0000120001656

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

Hollanda Kraliyet Büyükelçiliği Gümrük Ataşeliğinden alınan bir yazının ekinde gönderilen, ihracat belgelerinde dijital beyan sistemine geçiş ile ilgili Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası’nın yazısı ilişikte yer almaktadır.

İncelenmesinden görüleceği üzere söz konusu yazıda, 20 Ocak 2014 tarihinden itibaren Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası’nın menşe sertifikalarının verilmesi, imza tasdiki ve belge onayları ile ilgili dijital sistemini modernize edeceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ihracatçılar yukarıda bahsedilen belgeleri Ticaret Odasının mührü ile imzalı olarak çıktı alabileceklerdir. Söz konusu belgeler “International Chamber of Commerce-ICC” tarafından koyulan yüksek standartları karşılayacak olup, belgelerin http://certificates.iccwbo.org/ adresinden aslına uygunluğunun doğrulanması mümkün olabilecektir. Ayrıca Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen menşe belgesi gibi ihracatla ilgili dokümanların www.kvk.nl/documenten adresinden görülebileceği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, aynı yazıda devamla, Oda ile ilgili kurumsal değişiklikler ile ilgili bilgi verilmektedir. Bu kapsamda, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Hollanda’daki on iki bölgesel Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Kamer van Koophandel-Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası” olarak birleştiği, ihracatçıların ihracat belgelerini dijital olarak veya posta ile Amsterdam, Rotterdam, Arnhem ve Eindhoven’deki ofisler aracılığıyla temin edebilecekleri, tüm belgelerde bahsi geçen şehirler veya Utrech’in belgenin “verildiği yer” olarak belirtileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.


Yavuz ÖZUTKU

Bakan a.

Genel Müdür T.

 

EKLER

Ek-1: Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası’nın yazısı

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc