Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügü: Antrepolarda Yapilan Denetimler 28/04/2014 - 92821 Tasarruflu Yazi

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügü: Antrepolarda Yapilan Denetimler 28/04/2014 - 92821 Tasarruflu YaziT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ambarlama Dairesi Başkanlığı

 

Sayı    :        14117770/131.99

Konu   :        Antrepolarda Yapılan Denetimler

 

28/04/2014 - 92821

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif olaylarda gümrük müdürlüklerince antrepolarda tespit edilen suiistimal ve kaçakçılık dâhil yolsuzluk hallerinin tespiti üzerine Bölge Müdürlüklerince müfettiş görevlendirmesi talep edilmekle yetinildiği, Gümrük Yönetmeliği’nin 525 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile çerçevesi çizilen, tedbir olarak antrepoya eşya alınmasına izin verilmemesi ve yapılacak inceleme sonucunda antrepo açma ve işletme izninin geri alınabilmesine ilişkin yetkinin kullanılmasından imtina edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla antrepolarda gerçekleştiği tespit edilen suiistimal ve kaçakçılık dahil yolsuzluk hallerinde Bölge Müdürlüklerince, antrepoya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, bu durumlarda antrepo işleticilerinin idari sorumluluklarına ve antrepo izninin geri alınıp alınmayacağına ilişkin değerlendirmenin yapılması, müfettiş bilgi, tekniği veya araştırması gerektirmeyen durumlarda müfettiş görevlendirilmesinin talep edilmemesi, Gümrük Yönetmeliğinin 525 inci maddesinin üçüncü fıkrasının Bölge Müdürlüklerine verdiği yetki ve görevin ifasından kaçınılmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Kadir GÜNDOĞDU

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc