Kanunen ödenmemeleri gerektigi halde ödenmis oldugu belirlenen gümrük vergileri ve tahsil edilmis gecikme faizi veya zammi ilgilisine geri veriliyor 23.05.2014

small_mufettis.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Anayasa Mahkemesi, Gümrük Kanunu'nun, gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde idarece faiz ödenmeyeceğine ilişkin hükmünü iptal etti.


 
Anayasa Mahkemesi,  Gümrük Kanunu'nun, gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı  tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde,  idarece faiz ödenmeyeceğine ilişkin hükmünü iptal etti. 
Mersin 2.  Vergi Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu Kanun hükmünün  Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali ve yürürlüğünün  durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. 
Başvuruyla ilgili esas incelemesini yapan Anayasa  Mahkemesi, Kanun'un 216. maddesinin birinci fıkrasını iptal etti. 
İptal edilen hüküm, "Yetkili idareler tarafından, gümrük vergileri  ile bunların ödenmelerine bağlı tahsil edilmiş gecikme faizinin veya  gecikme zammının geri verilmesinde idarece faiz ödenmez" hükmünü  içeriyordu. 
Gümrük Kanunu gereğince, kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş  olduğu belirlenen gümrük vergileri ve tahsil edilmiş gecikme faizi veya  zammı ilgilisine geri veriliyor. - Ankara