Çin Merkez Bankasi Dis Ticareti Güçlendirmek Amaciyla Bir Kilavuz Yayimladi 16.06.2014

small_dolar.jpg


Çin Merkez Bankası, dış ticaretin istikrarlı büyümesini desteklemek amacıyla yeni bir kılavuz yayımladı. Çin Merkez Bankası internet sitesinde yapılan açıklamada, Çinli girişimcilerin yararlanacağı ihracat kredi sigortası dışında finansal kanalların genişletilmesi için bankacılık sektöründeki finansal kurumların destekleneceği ifade edilmiştir. Banka, nitelikli finansal leasing şirketlerini, finansal bono çeşitlerini artırarak ve kredi aktiflerinin menkulleştirilmesi pilot projelerine katılım sağlayarak desteklemeyi planlıyor.

Kaynak:Chinadaily web sitesinden tercüme edilmiştir.