Gümrükler Genel Müdürlügü: Yolcu beraberi üretim ve dikim materyali 29.05.2014 / 668173 Sayili Tasarruflu yazi

Gümrükler Genel Müdürlügü: Yolcu beraberi üretim ve dikim materyali 29.05.2014 / 668173 Sayili Tasarruflu yazi


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı    :18723479/153.16     
Konu   :Yolcu beraberi üretim ve dikim materyali

29.05.2014 / 668173
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan 21.05.2014 tarih ve 20152 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda belirtildiği üzere yolcu beraberi üretim ve dikim materyali olarak kullanılan tohum vb. materyal ile topraklı ve/veya köklü süs bitkisi gibi hiçbir canlı bitkinin yolcu beraberinde veya posta/kargo yoluyla, resmi kontrollere tabi tutulmaksızın giriş ve çıkışına izin verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, bu gibi tespitlerin en yakın Zirai Karantina Müdürlüğü veya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesini önemle rica ederim.Sefa EKİN
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.EKLER:
Ek-1: Yazı örn.


T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı    :22789349-320.03/
Konu   :Yolcu beraberi üretim materyali

21.05.2014 / 20152
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)


Üretim ve çoğaltım materyali bitki ve bitki parçalarının (fide, fidan, aşı gözü ve kalemi, tohum vb.) ülkemize giriş yapabileceği yetkili gümrük idareleri “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ"in Ek-3 liste kapsamında ve bu bitkilerin hangi koşullarla ülkemize giriş yapabileceği ise “Bitki Karantinası Y6netmeliği’ ile belirlenmiştir.
Ülkemize giriş yapan kestane bitkilerinin dikim ve üretim materyalinin yetkili giriş kaplarında bitki sağlığı kontrolleri yapılarak temiz bulunanların girişine izin verilmesine rağmen Yalova İli orman alanlarında ülkemizde şu ana kadar varlığı bilinmeyen ve kestane ağaçlarında ciddi zararlara neden olana Kestane bal arısı (Dryocosmus kuriphilus) tespit edilmiştir. Bu zararlının ülkemize yolcu beraberi gelen kestane bitkileri ile giriş yaptığı düşünülmektedir. Bu kapsamda bitki sağlığı açısından özellikle risk teşkil eden bu materyalin yetkili kaplar dışında ve bilhassa yolcu beraberinde girişinin engellenmesi büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde ülkemizden yurtdışına çıkarılan üretim ve dikim materyali bitkiler nedeniyle de özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden yolcu beraberi ve posta yolu giden bu materyal hakkında çok sayıda bildirimler alınmaktadır.
Üretim ve dikim materyali olarak kullanılan tohum vb. materyal ile topraklı ve/veya köklü süs bitkisi gibi hiçbir canlı bitkinin yolcu beraberinde veya posta/kargo yoluyla, resmi kontrollere tabi tutulmaksızın, ülkemizden giriş ve çıkışına izin verilmemesi, bu gibi tespitlerin en yakın Zirai Karantina Müdürlüğü veya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesi için gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Dr.Nevzat BİRİŞİK
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc