Gümrük Genel Tebligi (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Transit Rejimi) (Seri No:7) (22.07.2014 t. 29068 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebligi (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Transit Rejimi) (Seri No:7) (22.07.2014 t. 29068 s. R.G.)


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7) (22.07.2014 t. 29068 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Türkiye’den yabancı bir ülkeye karayolu veya demiryoluyla ihracına izin verilen bu Tebliğ kapsamı eşyanın sevkinde hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen zorunlu güzergâh takip edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc