Gümrükler Genel Müdürlügü / Üçüncü ülke geçis belgesi taleplerinde TIR Karnesi ve CMR bilgilerinin fatura bilgileri ile karsilastirilmasi gerektigi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Yeni Sayfa 4

Gümrükler Genel Müdürlüğü / Üçüncü ülke geçiş belgesi taleplerinde TIR Karnesi ve CMR bilgilerinin fatura bilgileri ile karşılaştırılması gerektiği

 

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

ÇOK İVEDİ                       

                                                                  

Sayı

:

44873033/120.01.04

Konu

:

Üçüncü ülke taşımaları - İç gümrüklerde U-Net otomasyon işlemleri

 

24.07.2014/00001847188

 

 

DAĞITIM

 

İlgi: a) 12/04/2013 tarihli ve 7524 sayılı yazımız

        b) 24/04/2013 tarihli ve 8226 sayılı yazımız

        c) 05/06/2014 tarihli ve 11063 sayılı yazımız

 

 

 

İlgide kayıtlı yazılarımızda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının muhtelif yazılarına atıf yapılarak; ülkemize yönelik taşımalarda, taşımaya ait TIR Karnesi ve CMR bilgilerinin fatura bilgileri ile karşılaştırılması, ülkemizden yapılan taşımalarda ise, taşınan yüklere ait belgeler (TIR Karnesi, CMR) ile fatura bilgilerinin uyumlu olduğunun mutlak suretle kontrol edilmesi, bu üç temel belgeden birinde belirtilen ülkenin farklı olması durumunda taşımanın üçüncü ülke taşıması olarak değerlendirilmesi ve mutlaka üçüncü ülke geçiş belgesi talep edilmesi, hem "alıcı adresi", hem de "gideceği ülke" bilgilerinin yer aldığı faturalar dikkate alınarak ihracat beyannamesi düzenlenmiş olması halinde, alıcı adresinin bulunduğu ülkenin esas alınarak işlem yapılması istenmiştir.

 

Anılan Bakanlığın 21/07/2014 tarihli ve 35284 sayılı yazısında;

 

-           Sınır gümrük idarelerince yürütülen bir kısım ulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin kontrol ve kayıt işlemlerinin 23/06/2014 tarihinden itibaren iç gümrüklerde (hareket gümrüklerinde) gerçekleştirilmeye başlandığı,

 

-           Bakanlıklarınca, üçüncü ülke taşımalarını kontrol altına alabilmek amacıyla ülkemize yapılan ithal taşımalarında TIR Karnesi ve CMR ile birlikte faturaya, ülkemizden yapılan ihraç taşımalarında TIR Karnesi, CMR, ihracat beyannamesi ve faturaya göre işlem yapıldığı, bu belgelerin herhangi birinde iki farklı ülke isminin yer alması durumunda, taşımanın üçüncü ülke geçiş belgesi veya UBAK Belgesi ile yapılmasının istendiği,

 

-           Kontrollerin iç gümrüklere alınması sonrasında Bakanlıklarına yapılan muhtelif müracaatlarda, yabancı plakalı taşıtlarca gerçekleştirilen taşımalarda ihracat beyannamesinde ve faturada, alıcı adresi olarak taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke dışında bir başka ülkenin yer alması durumunda da, hareket gümrük idarelerinin bu taşımaları ikili taşıma olarak otomasyon sistemine işleyerek sınır kapılarına sevk ettikleri, sınır kapılarımızda da herhangi bir kontrol yapılmaksızın bu taşıtların yurtdışı edildiğinin belirtildiği,

 

-           Ülkemizden yabancı ülke taşıtlarınca gerçekleştirilecek taşımalara ait belgelerin kontrolünün yapılarak, bu kontroller çerçevesinde otomasyon sistemine doğru veri girişi yapılmasının büyük önem arz ettiği,

 

Bildirilmektedir.

 

Bu itibarla, yabancı plakalı taşıtlarca gerçekleştirilecek taşımalar için yapılan kontrollerde ilgi yazılarımızda belirtilen hususların dikkate alınması, U-Net Otomasyon Sistemi’ne doğru veri girişi yapılması konusunda azami özen gösterilmesi ve konunun bağlantınız gümrük idarelerine ivedilikle tebliğ edilerek ilgili personelin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Ramazan IŞIK
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.