Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2007/2)’in Yürürlükten Kaldirilmasina Iliskin Teblig (26.07.2014 t. 29072 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (26.07.2014 t. 29072 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 10/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.